نظریه مجموعه فازی

در این صفحه تعداد 385 مقاله تخصصی درباره نظریه مجموعه فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه مجموعه فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; AHP; Analytic Hierarchy Process; ALARP; As Low As Reasonably Practicable; ANP; Analytic Network Process; ATF; Artificial Transfer Function; B(B)N; Bayesian (Belief) Network; BT(A/D); Bow-Tie (Analysis/Diagram); CPN; Cost Priority Number; DO; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; Green supply chain practices; Fuzzy importance and performance analysis; Triangular fuzzy numbers; Fuzzy set theory; GSCM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; Sustainable design; Fuzzy set theory; Fuzzy Delphi method (FDM); Analytical network process; Sustainable service supply chain management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; Closed-loop analytical network process; Decision-making trials and evaluation laboratory method (DEMATEL); Fuzzy Delphi method; Fuzzy set theory; Supply chain agility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; Reinforced concrete frame; Bhutan; Indian Seismic Code; Performance criteria; Fuzzy set theory; Interstorey drift; Structural damage; Soil structure interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; AIRR; Adjusted Internal Rate of Return; BC; British Columbia; DSW; Dong Shah and Wong; EAC; equivalent annual cost; FBI; federal buildings initiative; GDP; gross domestic product; GHG; greenhouse gases; HVAC; Heating ventilation and air conditioning; IRR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; Nearest neighbor classification; Fuzzy set theory; Fuzzy analogy based classification; OWA operators; Quasi-arithmetic mean operators; Management of uncertainty and impreciseness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه مجموعه فازی; Balanced scorecard; Closed-loop analytical network process; Fuzzy Delphi method; Fuzzy set theory; Sustainable development; Technological and vocational higher education;