آشنایی با موضوع

گلیکوزآمینوگلیکان (به انگلیسی: Glycosaminoglycan) یا موکوپلی ساکارید پلی ساکاریدهای بدون شاخه طولانی می‌باشند که از تکرار واحدهای دی‌ساکارید تولید می‌شوند و نقش کلیدی در ساختمان مولکولی و عملکرد غشا سیتوپلاسمی دارند. گلیکوز آمینو گلیکان ها (GAGها) زنجیره های خطی پلی ساکاریدی هستند که از واحدهای دی ساکاریدی تکراری تشکیل شده اند. یکی از دو قند در این دی ساکاریدها یک قند آمینه (مانند N-استیل گلوکز آمین یا N- استیل گالاکتوز آمین) و دیگری معمولا یک اورونیک اسید (مانند گلوکورونیک یا ایدورونیک اسید) می باشد. به یک یا هر دوی این قندها دست کم یک گروه آنیونی (با بار منفی، مانند کربوکسیلات یا سولفات) متصل می شود. بنابراین هر پلیمر GAG چندین بار منفی دارد. گلیکوز آمینو گلیکان ها بر اساس نوع تکرار قندی به پنج دسته عمده تقسیم می شوند. در این میان، به جز هیالورونان بقیه در ساختار پروتئوگلیکان ها شرکت می کنند. گلیکوزآمینوگلیکان‌ها در بافت همبند بیشتر حیوانات و گیاهان وجود دارند. این ترکیبات بسیار قطبی هستند و به دلیل جذب آب در بافتها دارای خاصیت لغزندگی و ضربه گیر هستند. در هر صورت این پروتئین، پس از سنتز و طی عبور از شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی، قندی می شود. به هر پروتئین ممکن است تا 100 پلیمر GAG متصل شود. در این قندی شدن، آنزیم های گلیکوزیل ترنسفراز گوناگون، واحدهای قندی را به پروتئین اضافه می کنند: ابتدا یک رابط قندی به صورت متصل به N یا متصل به O به پروتئین افزوده می شود، سپس زیر واحدهای پلیمر GAG به این رابط اضافه می گردند. در فرآیند قندی شدن، اضافه شدن هر قند توسط یک گلیکوزیل ترنسفراز، سوبسترای مناسب برای گلیکوزیل ترنسفراز بعدی را فراهم می کند. علاوه بر این، اتصال گروه های سولفات به قندها و نیز نوآرایی پیوندهای گلیکوزیدی بین آنها، در دستگاه گلژی انجام می گیرد. وزیکول های ترشحی محتوی این پروتئوگلیکان ها، پس از جدا شدن از شبکه ترانس گلژی، به طور تنظیم شده به غشا ملحق می شوند.
در این صفحه تعداد 226 مقاله تخصصی درباره گلیکوزآمینوگلیکان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوزآمینوگلیکان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Glycosaminoglycan; Chondroitin sulfate; Dermatan sulfate; Shark; RayCS, chondroitin sulfate; DS, dermatan sulfate; GAG, glycosaminoglycan; GlcA, glucuronic acid; GalNAc, N-acetyl-galactosamine; ΔO, ΔHexA(1–3)β-d-GalNAc; ΔA, ΔHexA(1–3)β-d-GalNAc(4S); ΔC, Δ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ERT, enzyme replacement therapy; GAG, glycosaminoglycan; HSCT, hematopoietic stem cell transplantation; MPS, mucopolysaccharidosisElosulfase alfa; Enzyme replacement therapy; Mucopolysaccharidoses; Pregnancy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; EKA, electrokinetic analysis; QCM-D, quartz crystal microbalance with dissipation; SPR, surface plasmon resonance; LbL, layer-by-layer; PE, polyelectrolyte; GAG, glycosaminoglycan; PLL, poly-l-lysine; HA, hyaluronic acid; ChS, chondroitin sulfate; Hep, he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; PG, proteoglycan; HS, heparan sulfate; Hep, heparin; nM-Hep, nano-mammalian heparin; nS-Hep, nano-Styela heparin; CS, chondroitin sulfate; NPs, nanoparticles; FBS, fetal bovine serum; IL-6, interleukin-6;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CDG, congenital disorders of glycosylation; COG, conserved oligomeric Golgi; ER, endoplasmic reticulum; GAG, glycosaminoglycan; GlcNAc, β-N-acetylglucosamine; LLO, lipid-linked oligosaccharide; RNAi, RNA interference; TGN, trans-Golgi networkprotein glyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Glycosaminoglycans; High energy shock wave; Osteogenesis; Bone fractures therapyBMP, bone morphogenic protein; Cetavlon, cetyl trimethylammonium bromide; CS, chondroitin sulfate; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyalur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; α2M, α2-macroglobulin; ADAMTS, adamalysin-like metalloproteinase with thrombospondin motifs; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; LAP, latency associated peptide; LRP1, low-density lipoprotein receptor-related protein 1; OA, osteoarthritis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Hyaluronan; Chondroitin sulfate; Oligosaccharide; Hyaluronidase; InhibitorHA, hyaluronan; ChS, chondroitin sulfate; GAG, glycosaminoglycan; PG, proteoglycan; BTH, bovine testicular hyaluronidase; Ch4S, chondroitin 4-sulfate; Ch6S, chondroitin 6-sulfate; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; LA, local anaesthetic; RCT, randomised controlled trial; PP, pain pump; PAGCL, post-arthroscopic glenohumeral chondrolysis; TKA, total knee athroplasty; PBS, phosphate buffered saline; MgSO4, magnesium sulphate; GAG, glycosaminoglycan; PG, proteoglycan; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Hapln, hyaluronan and proteoglycanbinding link protein; CNS, central nervous system; WFA, Wisteria floribunda agglutinin; CSPG, chondroitin sulfate proteoglycans; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; TN-R, tenascin-R; HAS, hyaluronan synthas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Cisplatin (PubChemCID: 2767); Tinzaparin (PubChemCID: 25244225); Fordaparinux (PubChemCID: 5282448); Enoxaparin (PubChemCID 57199466)CTR1, copper transporter-1; GAG, glycosaminoglycan; GPC3, glypican-3; HSPG, heparan sulfate proteoglycan; LMWH, low molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; HSPG, heparan sulfate proteoglycan; Hepsmaf, small subunit of human heparanase; Heplaf, large subunit of human heparanaseHuman heparanase; Angiogenesis; Tumor metastasis; Extracellular matrix; Heparan sul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; DS, dermatan sulfate; ECM, extracellular matrix; ERT, enzyme replacement therapy; GAG, glycosaminoglycan; HSCT, hematopoietic stem cell therapy; HS, heparan sulfate; I2S, iduronate 2-sulfatase; LSD, lysosomal storage disorder; MPS II, mucopolysaccharidosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; DS, dermatan sulfate; ECM, extracellular matrix; ERT, enzyme replacement therapy; GAG, glycosaminoglycan; HSCT, hematopoietic stem cell therapy; HS, heparan sulfate; I2S, iduronate 2-sulfatase; LSD, Lysosomal storage disorder; MPS II, mucopolysaccharidosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS, chondroitin sulfate; DS, dermatan sulfate; HA, hyaluronic acid; HS, heparan sulfate; GAG, glycosaminoglycan; KS, keratan sulfate; MPS, mucopolysaccharidosis; TFEB, transcription factor EBCell cycle; Fibroblasts; Genistein; Mucopolysaccharidoses
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; LSD, lysosomal storage diseases; MPS, mucopolysaccharidoses; PND, prenatal diagnosis; GAG, glycosaminoglycan; AMF, amniotic fluid; 2-DE, 2-dimensional electrophoresis; CS, chondroitin sulphate; HA, hyaluronic acid; DS, dermatan sulphate; IDS, iduronate-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Card, cardiologist; ENT, ear nose and throat; ERT, enzyme replacement therapy; EU, Europe; GAG, glycosaminoglycan; Gen Pract, general practitioner; Gen/Met Dis, geneticist/metabolic disease specialist; HSCT, hematopoietic stem cell transplant; IDUA, α-l-i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; MPS, mucopolysaccharidosis; ASB, N-acetylgalactosamine 4-sulfatase; GAG, glycosaminoglycan; ERT, enzyme replacement therapy; Galsulfase, recombinant human N-acetylgalactosamine 4-sulfatase; Z score, standard deviation score; 6MWT, 6-minute walk test; 3MSC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; WFDC1, whey acidic protein four disulphide core 1; GAG, glycosaminoglycan; ps20, prostate stromal 20; rps20, recombinant ps20; FL, full length; TR, truncated; MW, molecular weight; HMW, high molecular weight; LMW, low molecular weight; ECM, extracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; FH, complement factor H; HS, heparan sulfate; AP, alternative pathway; CCP, complement control protein domain; GAG, glycosaminoglycan; AMD, age-related macular degeneration; DDD, dense deposit disease; aHUS, atypical hemolytic uremic syndrome; dpX, degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; 4-MU, 4-methylumbelliferone; 4-MU-β-gal-S, 4-methylumbelliferyl-β-d-galactopyranoside sulfate sodium salt; β-Gal, β-galactosidase; BSA, bovine serum albumin; DBS, dried-blood spot; ERT, enzyme replacement therapy; GAG, glycosaminoglycan; GALNS, n-acetylga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; AChR, acetylcholine receptor; ANOVA, analysis of variances; CSA, chondroitin-sulphate A; CSB, chondroitin-sulphate B; CSC, chondoroitin-sulphate C; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyaluronic acid; HS, heparane-sulphate; IS, immunosuppressant; MG, myasthenia g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; TRPV4, transient receptor potential vanilloid 4; 4αPDD, 4α-phorbol 12,13-didecanoate; ECM, extracellular matrix; GAG, glycosaminoglycan; MMP, matrix metalloproteinaseNeocartilage; Cartilage tissue engineering; Dynamic loading; Self-assembly; Scaffold-free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ATR-FTIR, Attenuated total reflectance-Fourier transform infrared; CC50, cytotoxic concentrations; CIs, confidence intervals; CNRS, Centre National de la recherche Scientifique; DCM, dichloromethane; DMF, dimethylformamide; GAG, glycosaminoglycan; HPV, hu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; DS, dermatan sulfate; CS, chondroitin sulfate; HA, hyaluronic acid; KS, keratan sulfate; HS, heparan sulfate; GlcA, glucuronic acid; IdoA, iduronic acid; GalNAc, N-acetylated galactosamineCyclopterus lumpus; Chondroitin sulfate; De
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAGs; Reactive amyloidosis; Inflammation; Fibrillation kineticsAA, amyloid A; AFM, atomic force microscopy; apo, HDL-free; CD, circular dichroism; CSA, chondroitin sulfate A; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyaluronic Acid; Hep, heparin; Hepa, heparosan; HS,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ERK, extracellular signaling regulated kinase; GAG, glycosaminoglycan; MEK, mitogen-activated protein kinase kinase; ILK, integrin-linked kinase; MAPK, mitogen-activated protein kinase; PI3K, phosphoinositide-3-kinase; PKC, protein kinase CStaurosporine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS, chondroitin sulfate; CSase, chondroitinase; GalNAc, N-acetyl-d-galactosamine; GlcA, d-glucuronic acid; GAG, glycosaminoglycan; ΔHexA, 4-deoxy-α-l-threo-hex-4-enepyranosyluronic acid; 2S, 2-O-sulfate; 4S, 4-O-sulfate; 6S, 6-O-sulfateChondroitin sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS, chondroitin sulfate; FGF, fibroblast growth factor; GAG, glycosaminoglycan; Gal, galactose; GlcNAc, N-acetylglucosamine; GlcNAc6ST, N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase; HS, heparin sulfate; KS, keratan sulfate; MAPK, mitogen-activated protein kin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG, glycosaminoglycan; ECM, extracellular matrix; CS, chondroitin sulfate; QCM-D, Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring; SLB, supported lipid bilayer; BMP-2, bone morphogenetic protein-2; EDC, N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CAVD, calcific aortic valve disease; GAG, glycosaminoglycan; LDL, low-density lipoprotein; pSmad2/3, phosphorylated Smad2/3; TGF-β1, transforming growth factor; VIC, valve interstitial cellHeart valves; Smad; Transforming growth factor-β; Lipids; Glycosam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; IVD, intervertebral disc; HNP, herniated nucleus pulposus; MET, medical exercise therapy; STEP, scientific therapeutic exercise progressions; ISS, International Space Station; PG, proteoglycan; GAG, glycosaminoglycan; PLL, posterior longitudinal ligament;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMSO, dimethyl sulfoxide; EGF, epidermal growth factor; FGF, fibroblast growth factor; FGFR2, fibroblast growth factor receptor 2; GAG, glycosaminoglycan; HS, heparan sulfate; ML-II, mucolipidosis II; MPS, mucopolysacc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; rhIDU, EC 3.2.1.76, Recombinant human alpha-l-idurondiase; MPS, mucopolysaccharidosis; IT, intrathecal; GAG, glycosaminoglycan; pGAG, pathologic GAG; tGAG, total GAG; NRE, non-reducing end; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assayMucopolysaccharidosis; Ly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; C, control; CVD, cardiovascular disease; CS, chondroitin sulfate; DS, dermatan sulfate; ECM, extracellular matrix; GalAG, galactosaminoglycan; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyaluronic acid; HPCE, high-performance capillary electrophoresis; HS, heparan sulfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GalNAc4-ST, N-acetylgalactosamine-4-O-sulfotransferase; PSS, peeling skin syndrome; APSS, acral peeling skin syndrome; GAG, glycosaminoglycan; TGM5, tranglutaminase 5; CDSN, corneodesmosin; NS, Netherton syndrome; CSTA, cystatin A; DMMB, 1,9-dimethylmethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ACAN, aggrecan; B2M, β2-microglobulin; Col I, type I collagen; Col II, type II collagen; Col X, type X collagen; DMMB, dimethyl-methylene blue; FGF-2, fibroblast growth factor 2; GAG, glycosaminoglycan; GDF, growth differentiation factor; MSC, mesenchymal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; B1a, CD5(+) B-1 cells; BOS, bronchiolitis obliterans syndrome; CD, cluster determinant; CNS, central nervous system; DC, dendritic cell; DSS, dextran sodium sulfate; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; GAG, glycosaminoglycan; GVHD, graft-versu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; BMD, bone mineral density; B6, C57BL/6J; C3H, C3H/HeJ; DMM, destabilization of the medial meniscus; GAG, glycosaminoglycan; OA, osteoarthritis; PG, proteoglycan; MNX, meniscectomy; Xylt1, xylosyltransferase 1Cartilage; Osteoarthritis; Biomarkers; Xylosylt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Anti-C1-INH ab, anti-C1-esterase inhibitor antibody; α1-PI, α1-proteinase inhibitor; ATIII, antithrombin; C1-INH, C1-esterase inhibitor; CD, circular dichroism; DMSO, dimethyl sulfoxide; GAG, glycosaminoglycan; L/P, ligand-to-protein molar ratio; PBS, pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; BF, Brightfield; BSA, bovine serum albumin; DMEM, Dulbecco's Modified Eagle Medium; EGFP, enhanced green fluorescence; FGF2, fibroblast growth factor 2; GAG, glycosaminoglycan; GAPDH, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; M-MLV, leukemia virus reverse