آشنایی با موضوع

گاز یکی از حالت‌های وجود ماده است. وابستگی حرکت اتم‌ها یا مولکول‌های ماده از یکدیگر در حالت گاز بسیار کمتر از حالت‌های جامد و یا مایع است. در این حالت از ماده فواصل مولکول‌ها از یکدیگر بسیار زیاد بوده و به همین دلیل نیروهای برهم کنش مولکولی در آن بسیار اندک هستند. در حالت گازی نیز مولکول‌ها به‌صورت کاتوره‌ای حرکت می‌کنند اما از آن جا که فواصل آن ها از یکدیگر زیاد است تعداد برخوردهای میان آن‌ها بسیار کمتر از حالت‌های دیگر ماده است. گازها نیز مانند مایعات و پلاسما از شاره‌ها هستند. به طور کلی می توانیم گازها را اینگونه تعریف کنیم ؛گاز ها ساده متراکم می شوند (در اصطلاح می‌گوییم کم چگالند) و نه تنها شکل ظرف خود را می گیرند بلکه آن قدر منبسط می شوند تا ظرف را کاملا پر کنند. اما اگر بخواهیم گازها را بهتر بشناسیم می توانیم بگوییم که؛ حالت فیزیکی مواد در شرایط فشار و درجه‌ی حرارت طبیعی، بستگی به اندازه‌ی مولکولی و نیروهای بین آن دارد. اگر مقدار کمی از یک گاز، در یک تانک نسبتا بزرگ قرار گیرد، مولکول های آن با سرعت در سرتاسر تانک پخش می شوند. پخش سریع مولکول های گاز به این معنی است که نیروهای موجود بین مولکول ها، بسیار ضعیف تر از انرژی جنبشی آن است و از آنجایی که ممکن است مقدار کمی از یک گاز در سرتاسر تانک یافت شود، نشان دهنده‌ی آن است که مولکول های گاز باید نسبتا از هم فاصله گرفته باشند. آشناترین گاز یعنی هوا، در واقع مخلوطی از چند گاز است. آزمایش نشان می دهد که از دو (یا چند) گاز می توان به هر نسبت مخلوطی کاملا همگن به دست آورد. ولی چنین تعمیمی در مورد مایعات صدق نمی کند. چون هر گاز را به صورت مولکولهای جدا از هم با فواصل نسبتا زیاد می دانیم، قرار گرفتن مولکولهای یک گاز در میان مولکولهای گاز دیگر امری معقول و بدیهی به نظر می رسد. این مدل مولکولی برای توضیح تراکم پذیری گازها نیز به کار می آید، عمل تراکم، نزدیکترکردن مولکولهای گاز به یکدیگر است. گازها در هر ظرفی که وارد شوند، در تمام حجم آن پخش می گردند. گاز معطری که در اتاقی رها می شود، به زودی در تمام قسمتهای آن اتاق قابل تشخیص است. پخش شدن گازها با قبول حرکت دائمی و سریع مولکولهای گاز قابل توجیه است. علاوه بر این مولکولهای گاز ضمن حرکت نامنظم خود به جدار ظرف برخورد می کنند و این برخوردهای بی شمار، بیانگر این واقعیت است که گازها به دیواره های ظرف خود فشار وارد می کنند.
در این صفحه تعداد 760 مقاله تخصصی درباره گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده گاز
مقالات ISI گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; ABI; alternate bearing index; ABA; abscisic acid; AFL2; apple floricula/lfy; AP; apetala; BBI; biennial bearing index; BFT; brothers of ft; CiFT; citrus flowering locus T; CO; constans; DEGs; differentially expressed genes; FI; flower induction; FLC; flow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; EEG; electroencephalography; FLE; frontal lobe epilepsy; GAs; genital automatisms; LOC; loss of consciousness; MRI; magnetic resonance imaging; PET; positron-emission tomography; SUDEP; sudden unexpected death in epilepsy; TLE; temporal lobe epilepsy; VEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Rodent model; Statin-associated muscle symptoms; Simvastatin; Ca2+; calcium; CVD; cardiovascular disease; CK; creatine kinase; CON; control; FFCs; force-frequency curves; GAS; gastrocnemius; LDH; lactate dehydrogenase; MG; myoglobin; MTD; maximum tolerabl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Resistin-like molecule; Macrophage; Helminth infection; T helper type 2; Toll-like Receptor 4; ABC; ATP-binding cassette transporter; ADD1; adipocyte determination and differentiation dependent factor 1; ADSF; adipocyte secreted factor; Akt (aka PKB); pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; A; CO2 assimilation; ABA; abscisic acid; DAS; days after sowing; DW; dry weight; E; water transpiration; FW; fresh weight; GAs; gibberellins; GID1; GIBBERELLIN-INSENSITIVE DWARF 1; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; DAA; days after anthesis; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; SUT; sucrose transporter; Fv/Fm; maximum fluorescence quantum yield of photosystem II; HTS; high temperature susceptible mutant; NIPP; Nipponbare; NSC; nonstructural carbohydrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; CIMT; Group; Home; Child; Hemiparesis; Functioning; AHA; Assisting hand assessment; BOTMP; Bruininks-oseretsky test of motor proficiency; CAPE; Children's assessment of participation and enjoyment; CFUS; Caregiver functional use survey; COPM; Canadian occ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Cognition disorders; Cognitive therapy; Multiple sclerosis; Practice guidelines as topic; Rehabilitation; Review [publication type]; AAN; American Academy of Neurology; APT; attention process training; CR; cognitive rehabilitation; GAS; goal attainment sc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; ECM; Extracellular matrix; GAGs; Glycosaminoglycans; ELN-gene; Elastin gene; RER; Rough endoplasmic reticulum; EBP; Elastin-binding protein; GAS; Galacto-sugars; LCST; Lower critical solution temperature; Tg; Glass transition temperature; ELAC; Electroche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; L; liquid; G; gas; SVF; solid volume fraction; AWI; air-water interface; YLCA; Young-Laplace contact angle; Air-water interface; Capillarity; Membrane; Wettability; Liquid entry pressure; Fibrous media;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; cal; calculated; exp; experimental; G; gas; H; hydrogen; L; liquid; MBE; 2-methyl-3-buten-2-ol; MBY; Y:2-methyl-3-butyn-2-ol; Continuous hydrogenation; Selective laser sintering; Process intensification; Structured reactor; Mass transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Crop residues; Pyrolysis temperature; Gas; Biochar; Energy; Wheat STB; wheat straw biochar; Rice STB; rice straw biochar; Corn STB; corn stover biochar; Rape STB; rape stalk biochar; Cotton STB; cotton stalk biochar; HHV; higher heating value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; AF-SPBR; axial-flow spherical packed bed rector; cat; catalyst; DE; differential evolution; DME; dimethyl ether; ESs; evolution strategies; GAs; genetic algorithms; HC; hydrocarbon; HSE; health, safety and environment; i; numerator of reactor; IDP; iterat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Acute rheumatic fever; Post-streptococcal reactive arthritis; ARF; Acute rheumatic fever; PSRA; post-streptococcal reactive arthritis; GAS; group A streptococcal; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; RHD; Rheumatic heart disease; CRP; C-reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; UGI; upper gastrointestinal; GA; general anesthesia; GMDS; Griffiths mental development scales; GQ; general quotient; ND; neurodevelopment; SD; standard deviation; MASK; Mayo Anesthesia Safety in Kids; PANDA; pediatric anesthesia neurodevelopment assessme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; ADITEC; Advanced Immunization Technologies, a collaborative research programme; AMR; Anti-Microbial Resistance; DALY; Disability-adjusted life years; EDD; Enterics and Diarrheal Diseases; GAS; Group A Streptococcus; GBS; Group B Streptococcus; HICs; High-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; GAS; group A beta hemolytic streptococcus; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; PHC; Primary Health Care; Pharyngitis; Tonsillitis; Group A beta-hemolytic streptococcus; Rapid strip test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Acute myocarditis; Two-dimensional speckle-tracking; Three-dimensional speckle-tracking; Layer-specific strain; Echocardiography; 2D; Two-dimensional; 2DSTE; Two-dimensional speckle-tracking echocardiography; 3D; Three-dimensional; 3DSTE; Three-dimensiona