آشنایی با موضوع

گاز یکی از حالت‌های وجود ماده است. وابستگی حرکت اتم‌ها یا مولکول‌های ماده از یکدیگر در حالت گاز بسیار کمتر از حالت‌های جامد و یا مایع است. در این حالت از ماده فواصل مولکول‌ها از یکدیگر بسیار زیاد بوده و به همین دلیل نیروهای برهم کنش مولکولی در آن بسیار اندک هستند. در حالت گازی نیز مولکول‌ها به‌صورت کاتوره‌ای حرکت می‌کنند اما از آن جا که فواصل آن ها از یکدیگر زیاد است تعداد برخوردهای میان آن‌ها بسیار کمتر از حالت‌های دیگر ماده است. گازها نیز مانند مایعات و پلاسما از شاره‌ها هستند. به طور کلی می توانیم گازها را اینگونه تعریف کنیم ؛گاز ها ساده متراکم می شوند (در اصطلاح می‌گوییم کم چگالند) و نه تنها شکل ظرف خود را می گیرند بلکه آن قدر منبسط می شوند تا ظرف را کاملا پر کنند. اما اگر بخواهیم گازها را بهتر بشناسیم می توانیم بگوییم که؛ حالت فیزیکی مواد در شرایط فشار و درجه‌ی حرارت طبیعی، بستگی به اندازه‌ی مولکولی و نیروهای بین آن دارد. اگر مقدار کمی از یک گاز، در یک تانک نسبتا بزرگ قرار گیرد، مولکول های آن با سرعت در سرتاسر تانک پخش می شوند. پخش سریع مولکول های گاز به این معنی است که نیروهای موجود بین مولکول ها، بسیار ضعیف تر از انرژی جنبشی آن است و از آنجایی که ممکن است مقدار کمی از یک گاز در سرتاسر تانک یافت شود، نشان دهنده‌ی آن است که مولکول های گاز باید نسبتا از هم فاصله گرفته باشند. آشناترین گاز یعنی هوا، در واقع مخلوطی از چند گاز است. آزمایش نشان می دهد که از دو (یا چند) گاز می توان به هر نسبت مخلوطی کاملا همگن به دست آورد. ولی چنین تعمیمی در مورد مایعات صدق نمی کند. چون هر گاز را به صورت مولکولهای جدا از هم با فواصل نسبتا زیاد می دانیم، قرار گرفتن مولکولهای یک گاز در میان مولکولهای گاز دیگر امری معقول و بدیهی به نظر می رسد. این مدل مولکولی برای توضیح تراکم پذیری گازها نیز به کار می آید، عمل تراکم، نزدیکترکردن مولکولهای گاز به یکدیگر است. گازها در هر ظرفی که وارد شوند، در تمام حجم آن پخش می گردند. گاز معطری که در اتاقی رها می شود، به زودی در تمام قسمتهای آن اتاق قابل تشخیص است. پخش شدن گازها با قبول حرکت دائمی و سریع مولکولهای گاز قابل توجیه است. علاوه بر این مولکولهای گاز ضمن حرکت نامنظم خود به جدار ظرف برخورد می کنند و این برخوردهای بی شمار، بیانگر این واقعیت است که گازها به دیواره های ظرف خود فشار وارد می کنند.
در این صفحه تعداد 760 مقاله تخصصی درباره گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; NKLAM; natural killer lytic-associated molecule; STAT1; signal transducer and activator of transcription 1; RBR; RING in between RING; JAK1; Janus kinase 1; IFNγ; interferon gamma; IFNGR; interferon gamma receptor; GAS; gamma interferon activation sequen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; WGE; water extracts of Gastrodia elata Bl.; GAS; gastrodin; HBA; 4-hydroxybenzyl alcohol; HB; 4-hydroxybenzyl aldehyde; VAN; vanillin; OFT; open field test; FST; forced swimming test; MDD; major depression disorder; 5-HT; serotonin; 5-HIAA; 5-hydroxyindol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; BER; base excision repair; ChIP; chromatin immunoprecipitation; COX-2; cyclooxygenase-2; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; faPyG; 2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine; GAS; gamma-interferon activation site; iNOS; inducible nitric oxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; COX; cyclooxygenase; FDC; follicular dendritic cell; GAS; γ-activated site; IFN; interferon; JAK; Janus kinase; PG; prostaglandin; STAT; signal transducer and activator of transcription; Follicular dendritic cell; Interferon-γ; Prostaglandin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; AOM; Alpinia oxyphylla Miq.; GIT; gastrointestinal transit; NO; nitric oxide; GAS; gastrin; MTL; motilin; SS; somatostatin; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; Antidiarrheal; Fructus Alpinia oxyphylla Miq. (AOM); Chronic diarrhea; Gastrointestinal motility; Gastro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; IFN; interferon; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; TDO; tryptophan dioxygenase; HPRT; hypoxanthine/guanine phosphoribosyl transferase; SLC; solute-linked carrier; LAT; l-amino acid transporter; PAT; proton-coupled amino acid transporter; MCT; monocarboxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Abscisic acid; Gibberellin; Arabidopsis thaliana; Leaf growth; Transcriptome; Gene ontology; ABA; abscisic acid; GAs; gibberellins; GO; gene ontology; ABA2; ABSCISIC ACID DEFICIENT 2; GA20ox; GA 20-oxidase; DAS; days after stratification; EI; endoreduplic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Mitral regurgitation; MitraClip system; Echocardiography; Speckle-tracking imaging; Left ventricular function; Right ventricular function; EROA; Effective regurgitant orifice area; FWLS; Free wall longitudinal strain; GAS; Global area strain; GCS; Global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; 2D; two-dimensional seismic; 3D; three-dimensional seismic; CRS maps; common risk segment maps; cCRS maps; composite common risk segment maps; CSEM; controlled source electromagnetic method; DHI; direct hydrocarbon indicator; EMV; expected monetary value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; SK; streptokinase; GAS; Group A Streptococcus; HTS; high-throughput screen; SAR; structure-activity relationship; TPSA; topological polar surface area; c Log P; logarithm of the calculated octanol-water partition coefficient; LDA; lithium diisopropy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; GAS; Haplotype; nsSNP; LD; Phosphorylation; BER; base excision repair; NER; nucleotide excision repair; MMR; mismatch repair; HRR; homologous recombination repair; NHEJ; non-homologous end joining; TLS; trans lesion synthesis; DDS; DNA damage signaling; H