آشنایی با موضوع

گاز یکی از حالت‌های وجود ماده است. وابستگی حرکت اتم‌ها یا مولکول‌های ماده از یکدیگر در حالت گاز بسیار کمتر از حالت‌های جامد و یا مایع است. در این حالت از ماده فواصل مولکول‌ها از یکدیگر بسیار زیاد بوده و به همین دلیل نیروهای برهم کنش مولکولی در آن بسیار اندک هستند. در حالت گازی نیز مولکول‌ها به‌صورت کاتوره‌ای حرکت می‌کنند اما از آن جا که فواصل آن ها از یکدیگر زیاد است تعداد برخوردهای میان آن‌ها بسیار کمتر از حالت‌های دیگر ماده است. گازها نیز مانند مایعات و پلاسما از شاره‌ها هستند. به طور کلی می توانیم گازها را اینگونه تعریف کنیم ؛گاز ها ساده متراکم می شوند (در اصطلاح می‌گوییم کم چگالند) و نه تنها شکل ظرف خود را می گیرند بلکه آن قدر منبسط می شوند تا ظرف را کاملا پر کنند. اما اگر بخواهیم گازها را بهتر بشناسیم می توانیم بگوییم که؛ حالت فیزیکی مواد در شرایط فشار و درجه‌ی حرارت طبیعی، بستگی به اندازه‌ی مولکولی و نیروهای بین آن دارد. اگر مقدار کمی از یک گاز، در یک تانک نسبتا بزرگ قرار گیرد، مولکول های آن با سرعت در سرتاسر تانک پخش می شوند. پخش سریع مولکول های گاز به این معنی است که نیروهای موجود بین مولکول ها، بسیار ضعیف تر از انرژی جنبشی آن است و از آنجایی که ممکن است مقدار کمی از یک گاز در سرتاسر تانک یافت شود، نشان دهنده‌ی آن است که مولکول های گاز باید نسبتا از هم فاصله گرفته باشند. آشناترین گاز یعنی هوا، در واقع مخلوطی از چند گاز است. آزمایش نشان می دهد که از دو (یا چند) گاز می توان به هر نسبت مخلوطی کاملا همگن به دست آورد. ولی چنین تعمیمی در مورد مایعات صدق نمی کند. چون هر گاز را به صورت مولکولهای جدا از هم با فواصل نسبتا زیاد می دانیم، قرار گرفتن مولکولهای یک گاز در میان مولکولهای گاز دیگر امری معقول و بدیهی به نظر می رسد. این مدل مولکولی برای توضیح تراکم پذیری گازها نیز به کار می آید، عمل تراکم، نزدیکترکردن مولکولهای گاز به یکدیگر است. گازها در هر ظرفی که وارد شوند، در تمام حجم آن پخش می گردند. گاز معطری که در اتاقی رها می شود، به زودی در تمام قسمتهای آن اتاق قابل تشخیص است. پخش شدن گازها با قبول حرکت دائمی و سریع مولکولهای گاز قابل توجیه است. علاوه بر این مولکولهای گاز ضمن حرکت نامنظم خود به جدار ظرف برخورد می کنند و این برخوردهای بی شمار، بیانگر این واقعیت است که گازها به دیواره های ظرف خود فشار وارد می کنند.
در این صفحه تعداد 760 مقاله تخصصی درباره گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; APP; analysis per protocol; CI; confidence interval; FLACC; Face, Legs, Activity, Cry, Consolability; GA; General Anesthesia; GAS; General Anesthesia vs Spinal; IQR; interquartile range; ITT; intention to treat; NICU; Neonatal Intensive Care Unit; OR; Odd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Community reintegration; Intervention; Mobility limitation; Physical function; Rehabilitation; Treatment effectiveness; 6MWT; 6-minute walk test; BBS; Berg Balance Scale; GAS; Goal Attainment Scaling; RCT; randomized controlled trial; SF-36; 36-item Short
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; Biopharmaceutics Classification System; BPR; back pressure regulator; CBZ; carbamazepine; CSS; co-crystallization with supercritical solvent; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; DMSO; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; AN; ANANTHA; AP1; APETALA1; AP2a; APETALA2a; BL; BLIND; CAL; CAULIFLOWER; CEN; CENTRORADIALIS; DDO; SD medium without Leu and Trp; FA; FALSIFLORA; FL; flowers at anthesis; FM; floral meristems; GAs; gibberellins; GA2ox1; GA2-oxidases 1; GA20oxs; GA20-oxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; ANOVA; analysis of variance; CA; cold-acclimated; cv; cultivar; FD; fall dormancy; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GaS; galactinol synthase; LT50; lethal temperature for 50% of the plants; NA; non-acclimated; PPFD; photosynthetic photons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; GAS; group A streptococci, Streptococcus pyogenes; GBS; group B streptococci, Streptococcus agalactiae; iGAS; invasive group A streptococcal disease; IVIG; intravenous immune globulin; STSS; streptococcal toxic shock syndrome; NF; necrotizing fasciitis; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; AD-MSMD; autosomal-dominant Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases; GAS; gamma-activated sequence; ISRE; IFN-stimulated response element; WT; wild-type; CCD; coiled-coil domain; DBD; DNA-binding domain; PBMC; peripheral blood mononuclear cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; BR; brassinosteroid; BRs; brassinosteroids; bHLH; basic helix-loop-helix; Col-0; Columbia-0; 24-epi-BL; 24-epi-brassinolide; GFP; green fluorescent protein; dpa; days post-anthesis; JA; jasmonic acid; GAs; gibberellins; Brassinosteroids; GhBEE1-Like; Anth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Process monitoring; Gas; Biomarkers; Aerobic digestion; Animal mortalities; Volatile organic compounds; Solid-phase microextraction; Gas chromatography-mass spectrometry; Dimethyl disulfide (PubChem CID: 12232); Dimethyl trisulfide (PubChem CID: 19310);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Black seabream; IFN-gamma; Red spotted grouper nervous necrosis virus; JAK-STAT; ISG; AP-1; activator protein 1; bp; base pair; CaMKII; calcium/calmodulin kinase II; GAS; gamma IFN-activated sequences; ORF; open reading frame; GATA3; GATA-binding protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Salvia miltiorrhiza; Lamiaceae; Tanshinone; Anti-diabetes; PTP1B; Molecular docking; AD; Alzheimer's disease; ADT; AutoDock Tools; CIDs; compound identifiers; DM; diabetes mellitus; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GAs; genetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; CAS number; chemical abstract service registry number; CP; cyclophosphamide; CSA; cyclosporine A; DC; diclofenac; DMSO; dimethyl sulfoxide; LMEM; linear mixed-effect model; MoA; mode of action; ROS; reactive oxygen species; SM; supplementary material; Gas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; BnGA2ox6; Dwarfism; Flowering; Chlorophyll; Brassica napus L.; Arabidopsis thaliana; GAs; Gibberellins; GA2ox; GA 2-oxidase; SOC1; SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CONSTANS 1; LFY; LEAFY; Chl a; chlorophyll a; Chl b; chlorophyll b; CAO; Chlorophyll a oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BRs; brassinosteroids; CKs; cytokinins; ESI; electrospray ionization; GAs; gibberellins; IDS; internal deuterium labeled standard; PGR; plant growth regulator; UHPLC; ultra high performance liquid chromatogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Differentiation; Erythropoietin; Neurite outgrowth; Opioid receptor; RGS4; STAT5B; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; GPCR; G protein-coupled receptors; GAS; γ interfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; ANOVA; Analysis of variance; AP-1; Activator Protein-1; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; dNTPs; Deoxynucleotide Triphosphates; ESI; Electrospray Ionization; FBS; Fetal bovine serum; GAS; Interferon-Gamma Activated Sequence; GLC; Glucose; HIF-1α; Hypoxia Inducib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; STAT6; Negative regulator; Interferon; TBK1; Zebrafish; CIP; calf intestinal phosphatase; CPE; cytopathic effect; EPC; epithelioma papulosum cyprini; GAS; interferon gamma activated sequence; IFN; interferon; IRF; IFN regulatory factor; IRF3; interferon r