آشنایی با موضوع

گاز یکی از حالت‌های وجود ماده است. وابستگی حرکت اتم‌ها یا مولکول‌های ماده از یکدیگر در حالت گاز بسیار کمتر از حالت‌های جامد و یا مایع است. در این حالت از ماده فواصل مولکول‌ها از یکدیگر بسیار زیاد بوده و به همین دلیل نیروهای برهم کنش مولکولی در آن بسیار اندک هستند. در حالت گازی نیز مولکول‌ها به‌صورت کاتوره‌ای حرکت می‌کنند اما از آن جا که فواصل آن ها از یکدیگر زیاد است تعداد برخوردهای میان آن‌ها بسیار کمتر از حالت‌های دیگر ماده است. گازها نیز مانند مایعات و پلاسما از شاره‌ها هستند. به طور کلی می توانیم گازها را اینگونه تعریف کنیم ؛گاز ها ساده متراکم می شوند (در اصطلاح می‌گوییم کم چگالند) و نه تنها شکل ظرف خود را می گیرند بلکه آن قدر منبسط می شوند تا ظرف را کاملا پر کنند. اما اگر بخواهیم گازها را بهتر بشناسیم می توانیم بگوییم که؛ حالت فیزیکی مواد در شرایط فشار و درجه‌ی حرارت طبیعی، بستگی به اندازه‌ی مولکولی و نیروهای بین آن دارد. اگر مقدار کمی از یک گاز، در یک تانک نسبتا بزرگ قرار گیرد، مولکول های آن با سرعت در سرتاسر تانک پخش می شوند. پخش سریع مولکول های گاز به این معنی است که نیروهای موجود بین مولکول ها، بسیار ضعیف تر از انرژی جنبشی آن است و از آنجایی که ممکن است مقدار کمی از یک گاز در سرتاسر تانک یافت شود، نشان دهنده‌ی آن است که مولکول های گاز باید نسبتا از هم فاصله گرفته باشند. آشناترین گاز یعنی هوا، در واقع مخلوطی از چند گاز است. آزمایش نشان می دهد که از دو (یا چند) گاز می توان به هر نسبت مخلوطی کاملا همگن به دست آورد. ولی چنین تعمیمی در مورد مایعات صدق نمی کند. چون هر گاز را به صورت مولکولهای جدا از هم با فواصل نسبتا زیاد می دانیم، قرار گرفتن مولکولهای یک گاز در میان مولکولهای گاز دیگر امری معقول و بدیهی به نظر می رسد. این مدل مولکولی برای توضیح تراکم پذیری گازها نیز به کار می آید، عمل تراکم، نزدیکترکردن مولکولهای گاز به یکدیگر است. گازها در هر ظرفی که وارد شوند، در تمام حجم آن پخش می گردند. گاز معطری که در اتاقی رها می شود، به زودی در تمام قسمتهای آن اتاق قابل تشخیص است. پخش شدن گازها با قبول حرکت دائمی و سریع مولکولهای گاز قابل توجیه است. علاوه بر این مولکولهای گاز ضمن حرکت نامنظم خود به جدار ظرف برخورد می کنند و این برخوردهای بی شمار، بیانگر این واقعیت است که گازها به دیواره های ظرف خود فشار وارد می کنند.
در این صفحه تعداد 760 مقاله تخصصی درباره گاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Vendian terrigenous rock complex; Parfenovo Horizon; Bokhan Horizon; Kovyktinskoe gas-condensate field; Angaro-Lenskoe gas-condensate field; seismic survey; probabilistic estimation of resources; gas; condensate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; APC; antigen-presenting cell; BMA; butyl methacrylate; C16; 2-(R/S)-hexadecanoic acid; (C18)2; N,N-dioctadecyl succinamic acid; CFA; complete Freund's adjuvant; CuAAC; copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition; DLS; dynamic light scattering; ELISA; enzy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; PBPs; potato by-products; DM; dry matter; GAs; glycoalkaloids; NDF; neutral detergent fibre; WSC; water soluble carbohydrates; LAB; lactic acid bacteria; SID; standardized ilieal digestibility; Nutritive value; Performance; Pig feeds; Potato by-products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Motor skills; Randomized controlled trial; Rehabilitation; Wheelchairs; ANCOVA; analysis of covariance; GAS; Goal Attainment Score; IQR; interquartile range; LSA; Life Space Assessment; WheelCon; Wheelchair Use Confidence Scale for Power Wheelchair Users;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; BT; botulinum toxin; NFAC; New functional ambulation classification; GAIT; Gait Assessment and Intervention Tool; GAS; global assessment scale; LL-FAS; lower limb function assessment scale; MAS; modified Ashworth scale; MRC; Medical Research Council; RMI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; OASL; 2'-5'-oligoadenylate synthetase; PKR; double-stranded RNA-dependent protein kinase; GAS; gamma-activated site; HCMV; human cytomegalovirus; ISG; IFN-I-stimulated genes; IFNAR; interferon alpha receptor; IFNGR; interferon gamma receptor; IRF; interfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; AE; adverse event; ARAT; Action Research Arm Test; BoNT-A; botulinum toxin type A; DS; Disability scale; GAS; Goal Attainment Scaling; MAS; Modified Ashworth Scale; PSS; post-stroke spasticity; ROM; range of motion; SMD; standard mean difference; VAS; vis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; AQP, aquaporins; AMT, ammonium transporters; CPS, carbamoyl phosphate synthase; NSCC, non-specific cation channel; NUE, nitrogen use efficiency; OEC, oxygen-evolving complex; ROS, reactive oxygen speciesAmmonium; Counterbalance; Gas; Sensitivity; Toleranc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; subretinal hemorrhage; neovascular age-related macular degeneration; anti-vascular endothelial growth factor; bevacizumab; ranibizumab; tissue plasminogen activator; pneumatic displacement; vitrectomy; gas; macular translocation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; SM; sphingomyelin; SMS; sphingomyelin synthase; Cer; ceramide; CerS; ceramide synthase; S1P; sphingosine 1 phosphate; LC/ESI-MS/MS; liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry; VLCFA; very long-chain fatty acid; HexCer; hexosylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; DSC; differential scanning calorimetry; gh; mass of hydrated form; i; cycle number; mW,i; mass of water uptake of cycle number i, mg; mw,y; mass of water uptake of standard cycle y, mg; msalt1, salt2; mass of salt 1 or 2, mg; mmixture,simulated; mass of m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; RE; renewable energy; PV; photovoltaic; GHG; greenhouse gas; LPG; liquid petroleum gas; CHP; combined heat and power; DH; district heating; BAU; business as usual; e; electric units; th; thermal units; gas; gas units; p; nominal or peak capacity; TPED; to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز; Motor skills; Rehabilitation; Spinal cord injuries; Wheelchairs; GAS; Goal Attainment Scale; SCI; spinal cord injury; WSP; Wheelchair Skills Program; WSTP; Wheelchair Skills Training Program; WST-Q; Wheelchair Skills Test Questionnaire;