برنامه ریزی بیان ژن

در این صفحه تعداد 112 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی بیان ژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی بیان ژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Streamflow forecasting; Gene expression programming; Genetic algorithm; Evolutionary optimization; Intermittent streams;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; population pharmacokinetics; covariate models; automatic modeling; gene expression programming; genetic algorithm; ELS; extended nonlinear least squares; GA; genetic algorithm; GEP; gene expression programming; IVIVC; in vitro-in vivo correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Linear mathematical model; Dispatching rules; Energy saving; Gene expression programming; Flexible job shop scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Natural gas dehydration; Triethylene Glycol; Equilibrium water dewpoint temperature; Gene Expression Programming; Correlation; Error analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; International roughness index; Pavement; Gene expression programming; Artificial neural network; Long term pavement performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; Artificial Neural Networks; Empirical equations; Gene Expression Programming; Solar radiation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Dual-fuel engine; CNG; Gas composition; Simulation; Zero-dimensional model; Reaction kinetics; ANN; Artificial Neural Network; CA; crank angle degrees; CI; compression ignition; CRDI; Common Rail Direct Injection; GEP; Gene Expression Programming; HCCI; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Longitudinal dispersion coefficient; Contaminant spill; Evolutionary algorithms; Gene expression programming; Uncertainty analysis; Parametric analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Multi-objective multidisciplinary design optimization; Game theory; Gene expression programming; Nash equilibrium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی بیان ژن; Ci; GEP estimated value; Csx; skewness coefficient of the applied data; C¯; average GEP estimated value; ea; actual vapor pressure; es; saturation vapor pressure; Ei; PMF-56 estimated value; En; minimum PMF-56 estimated value; ETc; crop evapotranspiratio