گلیکوزیلتransferases

در این صفحه تعداد 60 مقاله تخصصی درباره گلیکوزیلتransferases که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوزیلتransferases (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; Glycosyltransferases; ErbB; TGF-β receptor; BACE1; GLUT2; α5β1 Integrin; BACE1; β-site APP cleaving enzyme, β-secretase; EGF; epidermal growth factor; EGFR; epidermal growth factor receptor; EMT; epithelial-mesenchymal transition; Fut8; α1,6 fucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; CC50; concentration of the compound required to reduce cell viability by 50%; CSF; classical swine fever; CSFV; classical swine fever virus; Ct; cycle threshold; ER; endoplasmic reticulum; GTs; glycosyltransferases; IC50; concentration of the compound req
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; FUT2; Fucosyltransferase 2; EMT; epithelial-mesenchymal transition; LUAD; lung adenocarcinoma; GTs; glycosyltransferases; FUTs; fucosyltransferases; TGF-β1; transforming growth factor β1; TβRII; type II TGF-β receptor; RNAi-FUT2; RNA interference FUT2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; DHC; dihydrochalcone; GTs; glycosyltransferases; HPLC; high performance liquid chromatography; PSPG; plant secondary product glycosyltransferase; qRT-PCR; quantitative real-time PCR; RT-PCR; reverse-transcription PCR; UDP; uridine diphosphate; UGTs; UDP-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; Hepatitis C virus; Classical swine fever virus; Antivirals; Glycoconjugates; Analogs of glycosyltransferase substrates; ILVGQOUWGLOKMP-UGBKOBOPSA-N; MJILQYTZKHJMKK-JXMOPYPQSA-N; ILVGQOUWGLOKMP-KWMWGXAVSA-N; SDHKEMBDVHATRV-QGWGQYCPSA-N; KEVMAVJXDKVYJN-UNOI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; GlcA-pNP; 1-O-(para-Nitrophenyl)-glucuronide; Glmu; glucosamine-1-phosphate acetyltransferase/N-acetylglucosamine-1-phosphate uridyltransferase; GT; glycosyltransferases; KfiA; N-acetylglucosaminyltransferase from E. coli K5; KfoC; chondroitin synthase fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; GTs; glycosyltransferases; PSPG; plant secondary product glycosyltransferases; UGT; UDP dependent glycosyltransferase; TOGT; Tobacco-O-glucosyltransferase; ATTED-II; database of gene coexpression in Arabidopsis; AtUGT72B1; Arabidopsis thaliana UGT72B1; Mt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; CSL; cellulose synthase-like; ER; endoplasmic reticulum; GDP; guanosine diphosphate; GFP; green fluorescent protein; GONST; Golgi Nucleotide Sugar Transporter; GTs; glycosyltransferases; NDP; nucleotide diphosphate; NSTs; nucleotide-sugar transporters; UD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; LPS; lipopolysaccharide; GTs; glycosyltransferases; Hep; l-glycero-d-manno-heptose; HepI; Heptosyltransferase I; HepIII; Heptosyltransferase III; ADP-Hep; adenosine diphosphate-l-glycero-d-manno-heptose; Kdo; 3-deoxy-d-manno-oct-2-ulosonic acid; GFP; gree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; Glycosyltransferases; N-glycosylation; Activity assay; Melanoma; MCAM; Transendothelial migrationAP, alkaline phosphatase; ATRA, all-trans-retinoic acid; CHO, Chinese hamster ovary; CML, chronic myelogenous leukemia; ESI-LTQ-FTICR, electrospray ionization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; Glycosyltransferases; Albumen gland; Helix pomatia; Thomsen-Friedenreich antigen; Modified sialyl lactosaminides; Myelin-associated antigen; Recognition; Trypanosoma cruzi trans-sialidase; Inhibitors; C-glycosides; Surface plasmon resonance; Glyco-SAMs; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferases; Bn; benzyl; ConA; concanavalin A; Gal; galactose; GlcNAc; N-acetylglucosamine; HP; helix pomatia; MAA; Maackia amurensis agglutinin; MALDI; matrix-assisted laser desorption ionization; Man; mannose; MS; mass spectrometry; PHA; phaseolus vulgaris hemagglut