نانوذرات طلا

در این صفحه تعداد 287 مقاله تخصصی درباره نانوذرات طلا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات طلا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; DOX; doxorubicin; GNRs; gold nanorods; PEI; polyethylenimine; DSPEI; disulfide cross-linked short polyethylenimines; DG; DSPEI-GNR; RDG; RGD-PEG-DSPEI-GNR; RPG; RGD-PEG-PEI-25 kDa-GNR; RDG@DOX; DOX-tethered RDG; LA; α-lipoic acid; NF-κB; nuclear facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; AAV; adeno-associated viruses; ADA; adenosine deaminase deficiency; APCs; antigen presenting cells; AuNC; gold nanoclusters; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; BBB; blood-brain barrier; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Cas; CRISPR-associated; ChNPs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; AA; ascorbic acid; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonicacid) diammonium salt; AEF; analytical enhancement factor; AFP; alpha fetoprotein; Anti-CEA; anticarcinoembryonic antibody; Au NBPs; gold nanobipyramids; AuNCs; gold nanoclusters; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; LSPR; localized surface plasmon resonance; POCT; point-of-care testing; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; AgNPs; silver nanoparticles; AgNPRs; silver nanoprisms; Ag@AuNPs; silver-coated gold nanoparticles; Ag@AuNRs; silver-coated gold nanor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; TEM; transmission electron microscopy; BMDCs; bone marrow dendritic cells; LPS; Lipopolysaccharide; ConA; concanavalin A; CTAB; cetyl trimetilamoniumbromide; Gold nanorods; Nanocarriers; Inflammasome; Recombinant vaccine; S. mansoni; NLRP3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; Nano-cryosurgery; Nanoparticle; Ice crystal growth; Thermal conductivity; Minimally invasive; AFP; antifreeze protein; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; NPs; nanoparticles; IIF; intracellular ice formation; AFPs; antifreeze proteins; nDOX; NP-encapsula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; APTMS; 3-aminopropyltriethoxysilane; 8-OHdG; 8-hydroxydeoxyguanosine; BRE; Bio-recognition element; BRCA-1; Breast cancer 1 gene; CNTs; Carbon nanotubes; CLL; Chronic lymphocytic leukemia; EIS; Electrochemical impedance spectroscopy; ELISA; Enzyme linked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; NIR light; NIR spectroscopy; Spatiotemporal triggered release; Nano structures; AuNCs; gold nanocages; AuNPs; gold nanoparticles; AuNSs; gold nano-stars; AuNTs; gold nanotubes; AuNFs; gold nanoflowers; AuNShs; gold nanoshells; AuNRs, GNRs; gold nanorods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات طلا; AuNR; gold nanorod; BSA; bovine serum albumin; CCK-8; cell counting kit; CLSM; confocal scanning laser microscopy; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; DMGmPEG2000; 1,2-distearoyl-sn-glycerolmethoxypolyethylene glycol; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-pho