آشنایی با موضوع

لغزش مرزدانه‌ای Grain Boundary Sliding یکی از مکانیزم‌های تغییرشکل مواد در اثر حرکت دانه‌ها نسبت به یکدیگر در دمای همولوگ بالا و سرعت کرنش پایین است. این مکانیزم دلیل اصلی واماندگی سرامیک‌ها به علت تشکیل فاز شیشه‌ای در مرزدانه‌ی آنها در دماهای بالا است. این مکانیزم نقش عمده‌ای در خزش و سوپرپلاستیسیتۀ ریز ساختار دارد. لغزش مرزدانه ای اغلب در اثر فعالیت هم زمان مکانیزم هایی مانند کوبل و نابارو-هرینگ اتفاق می افتد و در طی این اتفاق شکل دانه حفظ می شود. از ویژگی های لغزش مرزدانه ای این است که هم به خزش نفوذی و هم به خزش نابجایی (Dislocation creep)، مربوط می شود. شبکۀ مرزدانه‌ای در فرآیندهایی از قبیل مهاجرت مرزدانه، مهاجرت فصل مشترک سه‌تایی، چرخش دانه‌ها و فعالیت نابجایی در خود مرزدانه یا به کمک نابجایی‌های شبکه به لغزش مرزدانه نیاز دارد. مکانیزم اصلی لغزش مرزدانه‌ای حرکت نابجایی‌ها در اثر لغزش و صعود آنها است. Hahn و همکارانش یک مدل را برای توصیف مهاجرت مرزدانه ها به عنوان فرایند تسهیل کننده ی ارائه کرده اند. در این مدل این عمل با لغزش مرزدانه ها و پدید امدن جریان های پلاستیک محلی در مواد نانو کریستال بالک و مواد نانو کریستال ترکیب می شود. این مدل پیشنهاد می دهد که مهاجرت مرزدانه ها در طی تغییر شکل پلاستیک ایجاد می شود و باعث می شود تا نقاطی تشکیل شود که در آن تمام صفحات مرزدانه ای به طور تقریی موازی همدیگر هستند( شکل 1a،b). لغزش مرزدانه ها در این نقاط افزایش می یابد و بنابراین یک باند برشی ایجاد می کند که در آن جریان پلاستیک متمرکز شده است( شکل 1b). در همین زمان، به هر حال این مدل یک مکانیزم برای مهاجرت مرزدانه ها شناسایی نمی کند.
در این صفحه تعداد 263 مقاله تخصصی درباره لغزش مرزدانه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لغزش مرزدانه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لغزش مرزدانه ای; Grain boundary sliding; Disclination dipole; Nanovoid; Crack growth; Distributed dislocation technique; Nanocrystalline materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لغزش مرزدانه ای; Friction stir welding; Counter rotating twin tool; FSW; friction stir welding; FSP; friction stir processing; GBS; grain boundary sliding; AGG; abnormal grain growth; MPFSP; multi-pass friction stir processing; TT; twin tool; ST-DP; single tool with dou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لغزش مرزدانه ای; Mechanical characterization; Ultrafine-grained structure; Equal channel angular processing; Activation energy; Deformation mechanism; Grain boundary sliding