هماهنگی

در این صفحه تعداد 200 مقاله تخصصی درباره هماهنگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هماهنگی
مقالات ISI هماهنگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگی; Biodiversity; Food security; Governance; Harmonization; Integration; Multi-level governance; Social network analysis; Stakeholders; Stakeholder analysis; Collaborative governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگی; APTT; activated partial thromboplastin time; EA; extraanalytical; EQA; external quality assurance; GP; general practitioner; IC; interpretive commenting; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol; uAPTT; unexpectedly detected prolonged activated partial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگی; Reference intervals; Multicenter study; Latent abnormal values exclusion method; Harmonization; Standardization; Standard deviation ratio; Serum panel; Modified Box-Cox power transformation; Ethnic differences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگی; Geothermal reservoir; Transboundary; Harmonization; Geological model; Isotherm maps; Hydrogeochemical characterization; Utilization potential; Pannonian basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگی; DTI; Diffusion; Harmonization; Multi-site; ComBat; Inter-scanner; ADNI; Alzheimer's Disease NeuroImaging Initiative; AD; Axial diffusivity; CAT; Concordance at the top; ComBat; Combatting batch effects when combining batches of gene expression microarray
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگی; Biota; Certified reference material (CRM); Environmental quality standard (EQS); Fish (Silurus glanis); Harmonization; Hexachlorobenzene (HCB); Hexachlorobutadiene (HCBD); Monitoring; Priority substance (PS); Water Framework Directive (WFD);