آشنایی با موضوع

نرخ آزادسازی حرارت یا نرخ انتقال حرارت (HRR) میزان تولید گرما از طریق آتش است. نرخ آزادسازی حرارت یا نرخ انتقال حرارت به طور معمول بر حسب ژول در هر ثانیه یا وات اندازه گیری می شود، زیرا خروجی یک آتش می تواند بیش از یک وات تولید کند. برای اندازه گیری ساده تر، از مگاوات یا کیلووات استفاده می شود. HRR گرمایی است که در هر فوت مربع از حرارت جذبی سطح در یک سطح خاص در دسترس است.
در این صفحه تعداد 227 مقاله تخصصی درباره نرخ انتقال حرارت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نرخ انتقال حرارت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; Biogas composition; Dual fuel engines; Alternative fuels; Multiple pulse in dual fuel engines; Post injection; Pilot injection; BDDF; biogas diesel dual fuel; BGES; biogas energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; IFR; intumescent fire retardant; TG; thermogravimetry; DTG; derivative thermogravimetry; SEM; scanning electron microscopy; XRD; x-ray diffraction; APP; ammonium polyphosphate; PER; pentaerythritol; CC; cone calorimeter; TTI; Time to ignite; HRR; heat rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; Diesel-water emulsion fuel; 1,4-Dioxane; Diesel engines; Performance; Emission; Combustion; CO; Carbon Monoxide; HC; Hydro Carbon; NOx; Oxides of Nitrogen; BTE; Brake Thermal Efficiency; BSEC; Brake Specific Energy Consumption; EGT; Exhaust Gas Temperatur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; GMD; geometric mean diameter; HRR; heat release rate; LTC; low temperature combustion; MEP; mean effective pressure; PM; particulate mass; PMD; particle mass distribution; PN; particle number; PPC; partially premixed combustion; PSD; particle size distrib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; ASTM; American Society for Testing and Materials; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSHC; Brake Specific Hydrocarbon Emission; BTE; Brake Thermal Efficiency; CA; Crank Angle (°); CAT; Catalyst; CCR; Constant Compression Ratio; COSME; Cotton Seed Oil M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; Butanol; Dual fuel engines; Post injection for soot reduction; Injection strategies for dual fuel engines; Engine emissions; Alternative fuels for engines; BDES; butanol to diesel energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; A/F; Air-fuel ratio; bmep; Brake mean effective pressure; b/c; Bowl/crevices volume ratio; CA50; Combustion phasing; CDC; Conventional diesel combustion; CH4; Methane; CI; Compression ignition; CO2; Carbon dioxide; COVimep; Coefficient of variation of ime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; GDI; Coked injector; Spray; Diffusion flame; SEM; ASOI; after start of injection; ATDC; after top dead centre; BTDC; before top dead centre; CAD; crank angle degree; COV; Coefficient of Variation; DCA; deposit control additives; ECU; engine control unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; Ethanol DI engine; Stratified lean burn combustion; Hydrous ethanol; DI; direct injection; SI; spark-ignition; SCORE; single cylinder optical research engine; E100; Brazilian hydrous ethanol; rpm; revolutions per minute; NIMEP; net indicated mean effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; DISI engine; Injector fouling; Mixture preparation; Combustion; Emissions; ASOI; after start of injection; ATDC; after top dead centre; BTDC; before top dead centre; CAD; crank angle degree; CNF; cumulative number fraction; COV; coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; Al2O3; alumina; ALG; alginate; AMP; amylopectin; APS; ammonium persulfate; ATH; aluminum hydroxide; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BN; boron nitride; CA; cellulose acetate; CaCO3; calcium carbonate; CB; carbon black; CBD; chemical bath deposi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; ACD; air curtain device; DO; discrete ordinates; HRR; heat release rate; RNG; renormalization group; VHS; volumetric heat source; Refuge alternative; Air curtain; Sealing efficiency; Disturbance effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DOI; duration of injection; EER; effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; AFR; Air to Fuel Ratio; b/c; bowl/crevices Volume Ratio; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO2; Carbon dioxide; COV; Coefficient of Variation; CR; Compr