خوشه بندی سلسله مراتبی

در این صفحه تعداد 320 مقاله تخصصی درباره خوشه بندی سلسله مراتبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خوشه بندی سلسله مراتبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Best Available Technique; BAT performance assessment; IED; Random forest; BAT; Best Available Technique; BREF; BAT Reference document; EPLI; Environmental Performance Level Indicator; HC; Hierarchical Clustering; IED; Industrial Emission Directive; EIPPCB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; MDD; major depressive disorder; SNV; single-nucleotide variant; SNVP; single-nucleotide variant proportion; WGS; whole-genome sequencing; UPGMA; Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean; WPGMA; Weighted Pair Group Method with Arithmetic mean; UPG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; ALE; activation likelihood estimation; BMI; body mass index; BOLD; blood oxygenation level dependent; BP; binding potential; CCA; cluster composition analysis; CL; cluster; dlPFC; dorsolateral prefrontal cortex; fMRI; functional magnetic resonance imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Target location; Key frame sequence extraction; Hierarchical clustering; Aggressive behavior recognition; Animal welfare;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Storytelling; Narrative; Climate change; Ethanol; Narrative analysis; Multidimensional scaling; Hierarchical clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; DW-MRI; Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging; QSDR; Q-space Diffeomorphic Reconstruction; TDI; track density imaging; HC; Hierarchical Clustering; QB; QuickBundles; FDC; Fiber- Density-Coreset; HCP; Human Connectome Project; PMF,; probability mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Coalition formation; Large scale systems; Collective energy purchasing; Ride-sharing; Hierarchical clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Nanomaterial; Risk assessment; Benchmark dose modeling; Pulmonary inflammation; Hazard potency; Physicochemical properties; Hierarchical clustering; Random forest; Predictive modeling; Occupational exposure limit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Visual exploration; Data mining; Association rule mining; Hierarchical clustering; Structured association map; Health examination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Trophoblast differentiation; cDNA microarray; Gene expression pattern; Pregnancy hormones; Maternal-fetal exchanges; aRNA; amplified RNA; DEG; differentially expressed genes; FDR; false discovery rate; HCL; hierarchical clustering; IHC; immunohistochemist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Transition process; Distributed model projection; Hierarchical clustering; Transition identification; Fault detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Hierarchical clustering; Markov clustering; Efficient computing; Sparse matrix; Protein sequence networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; C14; C38; D83; O32; Higher education institutions (HEIs); Typology; Research and education; Hierarchical clustering; Data envelopment analysis; Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه بندی سلسله مراتبی; Big data; Visual analytics; Parallel coordinates; Hierarchical clustering; Multidimensional data visualization; Data retrieval