آسفالت مخلوط داغ

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره آسفالت مخلوط داغ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آسفالت مخلوط داغ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; BC; bituminous course; DBM; dense bitumen macadam; HMA; hot mix asphalt; LSW; Kota stone mining waste; LSA; lime stone (Kota stone) aggregates, C-bc, 25L-bc, 50L-bc, 75L-bc, 100L-bc and C-dbm, 25L-dbm, 50L-dbm, 75L-dbm, 100L-dbm are mix designations repre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; Rice husk ash; Hot mix asphalt; Conventional binder tests; Dynamic shear rheometer; Stiffness modulus; Marshall stability; Rutting resistance; Fatigue behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; Hot mix asphalt; Voronoi tessellation; Particle size distribution; Composite mechanics; Representative volume element;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; AV; air voids; HMA; hot mix asphalt; OGFC; open-graded friction courses; PMAB; polymer modified asphalt binder; CEI; compaction energy index; OCT; optimum compaction temperature; PG; performance grade; SMA; stone matrix asphalt; Polymer modified asphalt b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; RCA; recycled concrete aggregate; NA; natural aggregate; HMA; hot mix asphalt; SEM; scanning electron microscope; VMA; voids in mineral aggregate; VV; void volume; DS; dynamic stability; MS; Marshall stability; Recycled aggregate; Concrete strength; Aspha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; BC; Boundary Condition; DHW; Domestic Hot Water; FE; Finite Element; HMA; Hot Mix Asphalt; PSC; Pavement Solar Collector; TMY; Typical Meteorological Year; Solar energy; Low temperature heat; Heat transfer; Pavement Solar Collector (PSC); Finite element a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; Hot mix asphalt; Fatigue damage; X-ray computed tomography; Air voids distribution; Asphalt beam; Image-based analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; HMA; Hot Mix Asphalt; RCM; Recycled Cold Mixes; BERC; Bitumen Emulsion Recycled Cold mixes; FBRC; Foam Bitumen Recycled Cold mixes; ITS; Indirect Tensile Strength; RM; Resilient Modulus; Recycled cold mixes; Bitumen emulsion recycled cold mixes; Foam bitu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; CAM; cold asphalt mixtures; HMA; hot mix asphalt; CDWA; construction and demolition waste aggregates; ITSM; indirect tensile stiffness modulus; NA; natural aggregate; Construction and demolition waste; Cold asphalt mixture; Stiffness; Dynamic modulus; Mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; Recycled asphalt shingle; Shingle waste; Hot mix asphalt; Asphalt binder; Recycled asphalt pavement; Performance testing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسفالت مخلوط داغ; Hot Mix Asphalt; Reflective cracking mitigation method; Life cycle cost; Exploratory Modeling and Analysis; Multi Criteria Decision Making;