هیپرکلسیوریا

در این صفحه تعداد 141 مقاله تخصصی درباره هیپرکلسیوریا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیپرکلسیوریا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; kidney calculi; nephrolithiasis; precision medicine; genetics; hypercalciuria; AKI; acute kidney injury; CaSR; calcium-sensing receptor; CKD; chronic kidney disease; dRTA; distal renal tubular acidosis; ESKD; end-stage kidney disease; HHRH; hereditary hyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; Hypercalciuria; Hypocitraturia; Urolithiasis; Inheritance; Unilateral renal agenesis; Hipercalciuria; Hipocitraturia; Urolitiasis; Herencia; Agenesia renal unilateral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; Hypocitraturia; Hypomagnesuria; Hypercalciuria; Pediatric urolithiasis; Systemic metabolic acidosis; Urolithiasis risk factors; Hipocitraturia; Hipomagnesuria; Hipercalciuria; Urolitiasis pediátrica; Acidosis metabólica sistémica; Factores de riesgo pa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; hypercalciuria; pediatrics; recurrence; urolithiasis; KUB; x-ray of kidneys, ureters and bladder; PCNL; percutaneous nephrolithotomy; SWL; shock wave lithotripsy; URS; ureteroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; Hypocitraturia; Hypomagnesuria; Hypercalciuria; Pediatric urolithiasis; Systemic metabolic acidosis; Urolithiasis risk factorsHipocitraturia; Hipomagnesuria; Hipercalciuria; Urolitiasis pediátrica; Acidosis metabólica sistémica; Factores de riesgo para ur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; CYP24A1; 24α-hydroxylase; idiopathic infantile hypercalcemia (IIH); hypercalcemia; hypercalciuria; hypervitaminosis D; nephrocalcinosis; vitamin D metabolism; 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25[OH]2D); parathyroid hormone (PTH); chronic kidney disease (CKD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; vitamin D 24-hydroxylase; hypercalciuria; hypercalcemia, infantile; nephrocalcinosis; nephrolithiasisCT, computerized tomography; ESWL®, extracorporeal shock wave lithotripsy; iPTH, intact parathyroid hormone; PTH, parathyroid hormone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپرکلسیوریا; Cinacalcet; Hypercalcémie; Hypercalciurie; Hyperparathyroïdie; Transplantation rénale; Remodelage osseuxCinacalcet; Hypercalcaemia; Hypercalciuria; Hyperparathyroidism; Post-renal transplantation; Bone remodeling