آشنایی با موضوع

درون رایانه‌ای یا این سیلیکو In silico به فرایند شبیه سازی رایانه‌ای برای سامانه های زیستی گفته می شود. در حال حاضر روند توسعه داروهای جدید بیش از حد طولانی و گران است. با این حال راه‌هایی برای بهبود آن از هوش مصنوعی تا روش‌های سازمانی بهتر وجود دارد. انقلابی‌ترین درون رایانه‌ای یا In Silico است. در این روش از شبیه‌سازی رایانه‌ای فردی برای توسعه یا ارزیابی منظم یک محصول، دستگاه یا مداخله دارویی استفاده می‌شود. پیش از اینکه دارویی ساخته گردد، عملکرد آن، از طریق الگوهای مدلسازی، نظیر کیوسار یا نظریه تابعی چگالی، ارزیابی می‌شود. همچنین، در ساخت مدل‌های یاخته‌ای و ژنتیک نیز، بسیار به کار می‌رود. برهم کنش‌های زیستی و پیوندهای شیمیایی میان پروتئین‌ها و لیگاندها از دیگر موارد بررسی‌های درون رایانه‌ای هستند. مراحل شبیه‌سازی درون رایانه‌ای شامل انتخاب ساختار، داکینگ، طراحی از آغاز و بررسی مراحل پنجگانه ADMET (جذب،توزیع،متابولیسم،دفع،سم شناسی) است. آزمایش های درون رایانه ای: آزمایش‌های درون رایانه‌ای با استفاده از شبکه‌های پیشرفته‌ی زیستی یا روش اندام روی تراشه می‌تواند تجزیه و تحلیل بر روی هزاران هزار نمونه‌ی انتخابی داروها را در میلیاردها مدل فیزیولوژیکی مجازی انسان در هر ثانیه به وسیله‌ی ابر رایانه‌ها انجام دهد. این روش می‌تواند به روند کشف داروها سرعت ببخشد.
در این صفحه تعداد 293 مقاله تخصصی درباره درون رایانه‌ای، این سیلیکو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درون رایانه‌ای، این سیلیکو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Biomarker; Computational modeling; Artificial neural network; Biophysical model; In silico; Schizophrenia; Bipolar disorder; Alzheimer's disease; Fragile X syndrome; Autism; Neuropathology; Drug discovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Dental enamel; Finite element analysis; Computer simulation; Moving particle simulation; In silico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Carbon capture; In silico; Modelling; Optimisation; Solvent, design; Computer Aided Molecular Design (CAMD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Attractors; Boolean networks; Drug discovery; Fanconi anemia; In silico; Phenotypes; Target identificationAttracteurs; Réseaux booléens; Découverte de médicaments; Anémie de Fanconi; In silico; Phénotypes; Identification de cibles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Isoxazoles; Chemical synthesis; Classification model; Virtual screening; Antiproliferative activity; In silico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; AFLP-PCR; AMPylating enzymes; Fabaceae; In silico; Phylogenetic tree; Post-translational modifications; Restriction endonucleases; Restriction enzymes; Rhizobium proteome; Rhizobium species; Rhizobium-legume symbiosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Supersaturation; Precipitation; Supersaturating drug delivery systems; Differential scanning calorimetry; Microscopy; In vivo; In vitro; In silico; Oral bioavailability; Oral drug absorption; Pharmacometrics; Bioequivalence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; Afro-HIV; dataset of molecules from African flora with known activities against the human immunodeficiency virus; AfroMalariaDb; dataset of anti-malarial compounds from African flora; DMPK; drug metabolism and p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Human induced pluripotent stem cells; Brain organoids; In silico; Physiologically-based pharmaco kinetic (PBPK); Chicken embryo model; Developmental neurotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Arg-gingipain; Bioinformatics; Endodontic infections; Indocyanine green; in silico; Periodontitis; Photo-activated disinfection; Porphyromonas gingivalis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; MPLC; medium pressure liquid chromatography; NMR; , nuclear magnetic resonance; SCC; silica gel column chromatography; TLC; thin layer chromatography; Salsola grandis; Chenopodiace