آشنایی با موضوع

درون رایانه‌ای یا این سیلیکو In silico به فرایند شبیه سازی رایانه‌ای برای سامانه های زیستی گفته می شود. در حال حاضر روند توسعه داروهای جدید بیش از حد طولانی و گران است. با این حال راه‌هایی برای بهبود آن از هوش مصنوعی تا روش‌های سازمانی بهتر وجود دارد. انقلابی‌ترین درون رایانه‌ای یا In Silico است. در این روش از شبیه‌سازی رایانه‌ای فردی برای توسعه یا ارزیابی منظم یک محصول، دستگاه یا مداخله دارویی استفاده می‌شود. پیش از اینکه دارویی ساخته گردد، عملکرد آن، از طریق الگوهای مدلسازی، نظیر کیوسار یا نظریه تابعی چگالی، ارزیابی می‌شود. همچنین، در ساخت مدل‌های یاخته‌ای و ژنتیک نیز، بسیار به کار می‌رود. برهم کنش‌های زیستی و پیوندهای شیمیایی میان پروتئین‌ها و لیگاندها از دیگر موارد بررسی‌های درون رایانه‌ای هستند. مراحل شبیه‌سازی درون رایانه‌ای شامل انتخاب ساختار، داکینگ، طراحی از آغاز و بررسی مراحل پنجگانه ADMET (جذب،توزیع،متابولیسم،دفع،سم شناسی) است. آزمایش های درون رایانه ای: آزمایش‌های درون رایانه‌ای با استفاده از شبکه‌های پیشرفته‌ی زیستی یا روش اندام روی تراشه می‌تواند تجزیه و تحلیل بر روی هزاران هزار نمونه‌ی انتخابی داروها را در میلیاردها مدل فیزیولوژیکی مجازی انسان در هر ثانیه به وسیله‌ی ابر رایانه‌ها انجام دهد. این روش می‌تواند به روند کشف داروها سرعت ببخشد.
در این صفحه تعداد 293 مقاله تخصصی درباره درون رایانه‌ای، این سیلیکو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درون رایانه‌ای، این سیلیکو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; 2D; 2-dimensional; DFT; defibrillation threshold; EAD; early afterdepolarization; SFa; spiral fibrillation type a; SFb; spiral fibrillation type b; SR; sarcoplasmic reticulum; TdP; torsades de pointes; Early afterdepolarization; Ventricular fibrillation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; RIFM; Research Institute for Fragrance Materials, Inc.; TTC; Threshold of Toxicological Concern; TT; Toxtree; TB; OECD QSAR Toolbox; SCCS; Scientific Committee on Consumer Safety; SCHER; Scientific Committee on Health and Environmental Risks; SCENIHR; Sci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Escherichia coli; GlmU inhibitors; In silico; Computational screening; Acetyltransferase inhibitors; Lead optimizationMD, molecular dynamics; QSAR, quantitative structure–activity relationship; Ec, Escherichia coli; PDB, protein data bank; IC50, half maxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; FBS; fetal bovine serum; FITC; fluorescein isothiocyanate; GeoMean; geometric mean of fluorescence intensity; Hb; hydrogen bond; IA; inhibited rhodamine 123 accumulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; ADME; absorption distribution metabolism and excretion; AEDs; antiepileptic drugs; AUC; area under the plasma drug concentration-time curve; BBB; blood-brain barrier; CBZ; carbamazepine; CBZ-E; carbamazepine-10,11-epoxide; Cmax; maximum peak concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Bayesian network; In silico; Genome Wide Association Studies (GWAS); Integration; Electronic medical records (EMRs); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Data mining; Bioinformatics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Parkinson's disease; protein aggregation; α-synuclein; dopaminergic neuron; in silico; oligomersATF6, activating transcription factor 6; CASP3, caspase 3; CHOP, C/EBP-homologous protein 10; CTL, comet tail length; DA, dopamine; DAQ, dopamine quinone; GSH,