آشنایی با موضوع

درون رایانه‌ای یا این سیلیکو In silico به فرایند شبیه سازی رایانه‌ای برای سامانه های زیستی گفته می شود. در حال حاضر روند توسعه داروهای جدید بیش از حد طولانی و گران است. با این حال راه‌هایی برای بهبود آن از هوش مصنوعی تا روش‌های سازمانی بهتر وجود دارد. انقلابی‌ترین درون رایانه‌ای یا In Silico است. در این روش از شبیه‌سازی رایانه‌ای فردی برای توسعه یا ارزیابی منظم یک محصول، دستگاه یا مداخله دارویی استفاده می‌شود. پیش از اینکه دارویی ساخته گردد، عملکرد آن، از طریق الگوهای مدلسازی، نظیر کیوسار یا نظریه تابعی چگالی، ارزیابی می‌شود. همچنین، در ساخت مدل‌های یاخته‌ای و ژنتیک نیز، بسیار به کار می‌رود. برهم کنش‌های زیستی و پیوندهای شیمیایی میان پروتئین‌ها و لیگاندها از دیگر موارد بررسی‌های درون رایانه‌ای هستند. مراحل شبیه‌سازی درون رایانه‌ای شامل انتخاب ساختار، داکینگ، طراحی از آغاز و بررسی مراحل پنجگانه ADMET (جذب،توزیع،متابولیسم،دفع،سم شناسی) است. آزمایش های درون رایانه ای: آزمایش‌های درون رایانه‌ای با استفاده از شبکه‌های پیشرفته‌ی زیستی یا روش اندام روی تراشه می‌تواند تجزیه و تحلیل بر روی هزاران هزار نمونه‌ی انتخابی داروها را در میلیاردها مدل فیزیولوژیکی مجازی انسان در هر ثانیه به وسیله‌ی ابر رایانه‌ها انجام دهد. این روش می‌تواند به روند کشف داروها سرعت ببخشد.
در این صفحه تعداد 293 مقاله تخصصی درباره درون رایانه‌ای، این سیلیکو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درون رایانه‌ای، این سیلیکو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Industry 4.0; In silico; Computer model; Digital twin; Tissue engineering; ATMP; Advanced Therapeutic Medicinal Product; ASME; American Society of Mechanical Engineers; CAD-CAM; Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing; cBiT; compendium for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Acute systemic toxicity; Alternative approaches; Non-animal methods; Regulatory requirements; LD50; LC50; In vitro; In silico; AEGL; Acute Exposure Guideline Level; CBER; FDA Center for Biologics Evaluation and Research; CDER; FDA Center for Drug Evaluati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Acute inhalation toxicity; In vitro; In silico; Ex vivo; Quantitative structure-activity relationships (QSAR); Adverse outcome pathway; Aggregate exposure pathway; Dosimetry; Integrated approach to testing and assessment (IATA); Risk assessment; ADME; abs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; AFM; (mixed) amplitude and frequency modulation; AM; amplitude modulation; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ATP; adenosine triphosphate; BC; basket cell; ER; endoplasmic reticulum; FM; frequency modulation; GABA; γ-aminobutyri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; iPSC-CM cardiomyocytes; Cardiac safety; Safety pharmacology; SPS; Education; Strategy; Health authorities; FDA; Non-clinical models; In silico; In vitro; In vivo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; DM; Diabetes mellitus; Pa; probable activity; PASS; prediction of activity spectra for substances; Medicinal plants; Complementary medicine; Antidiabetic plants; In silico; Bioinformatics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Phytase; Immobilization; Nanofiber; Starch and polyacrylamide; Response Surface Methodology (RSM); Glycosylation; in silico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; DNA damage; ECHA database; Food contact materials; In silico; Prioritization strategy; Structure-activity relationship; BADGE; bisphenol A diglycidyl ether; BFDGE; bisphenol F diglycidyl ether; CHL; Chinese hamster lung; CLP; Classification, Labelling and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Food ingredient; Feed ingredient; Computational toxicology; In silico; Genotoxicity; Ames; Micronucleus test; Chromosomal aberration; CAb; chromosome aberration; CHO; Chinese hamster ovary; CHL; Chinese hamster lung; FP; false positive; EXP; experimental
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Skin sensitization; Non-animal; Test methods; In vitro; In silico; ITS; Exposure; Cosmetics; Hair dyes; Fragrances;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Organophosphorus compounds; pesticides; mass spectrometry; in silico; cholinesterases; alpha/beta hydrolases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Dietary proteins; Bioactive peptides; In silico; Bioavailability; Short peptides; Human studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Polyelectrolyte complex; Chitosan; Carrageenan; Chemical structure; FTIR; 3D-structure; In silico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; AA, arachidonic acid; COX, cyclooxygenase; EPA, eicosapentaenoic acid; NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs; PGs, prostaglandins; PGI, prostacyclin; TXA, thromboxaneAnti-inflammatory; COX; In vivo; In silico; Pyrazole; Thiazole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; DNA damage; Vitotox®; In silico; ECHA database; Food contact materials; Polycarbonate replacement products; BaP; benzo[a]pyrene; BPA; bisphenol A; CLP; Classification, Labelling and Packaging; ECHA; European CHemicals Agency; 4-NQO; 4-Nitroquinoline 1-ox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Milk proteins; Bioactive peptides; Drug discovery; In silico; Quantitative structure activity relationship (QSAR); Human studies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Ion chromatography; Simulation; Retention time; Peak width; Optimisation; Hard model; Soft model; In silico; Method development; Modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; melanin; affinity chromatography; QSAR; in silico; ocular PK; pharmacokinetics; modeling; distribution; bioanalysis; in-vitro-in-vivo correlation (IVIVC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; Occupational exposure; Hazard assessment; Pharmaceutical intermediates; Ames test; Structural alert; Mutagenicity; (Q)SAR; In silico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; PEP; prolyl endopeptidase; WHO; World Health Organization; CNS; central nervous system; UK; United Kingdom; MW; molecular weight; MW-SPPS; microwave-assisted solid phase peptide synthesis; RP-HPLC; reversed-phase-high-performance liquid chromatography; MA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; AMPs, Antimicrobial peptides; FC, Functional unit; HdH1, Haliotis diversicolor hemocyanin 1; HtH1, Haliotis tuberculata hemocyanin 1; Hc, Hemocyanin; PO, PhenoloxidaseHemocyanin; Antimicrobial peptide; Mollusc; Haliotisin; Innate immunity; In silico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون رایانه‌ای، این سیلیکو; TN, total nitrogen; NCN, non-casein nitrogen; NPN, non-protein nitrogenFunctional property; Stretchability; Peptides; Physicochemical characteristics; Structural characteristics; In silico