عوامل تاثیرگذار

در این صفحه تعداد 204 مقاله تخصصی درباره عوامل تاثیرگذار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل تاثیرگذار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Interprofessional education; Physical therapy; Program selection; College choice; Physical therapy education program; Interprofessional collaboration; Doctorate of physical therapy; Influencing factors; Entry-level;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Electric vehicles; Public acceptance; Influencing factors; Factor analysis method; Structural equation model; Promotion solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Socio-economic metabolism; Household consumption; Material stocks; Influencing factors; Material balance; Stock-flow relations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Anaerobic methane oxidation; Iron/manganese reduction; ANME-2; Electron transfer; Ecological niche; Influencing factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Crumb rubber modified asphalt (RA); Viscosity; Influencing factors; Visco-flow activation energy; Interaction effect(IE); Particle effect(PE); Prediction model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; TBE; traditional biomass energy; TCE; traditional commercial energy; ACE; advanced commercial energy; Household energy transition; Influencing factors; Rural energy consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Remanufactured heavy truck engine (RHTE); Influencing factors; Purchasing intention; Potential purchasing behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Two-phase loop thermosyphon; Geyser boiling; Instability; Flow visualization; Heat transfer; Influencing factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Dust explosion parameters; Explosibility characteristics; Influencing factors; Explosion probability; Statistical method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Geothermal energy; Downhole heat exchanger; Heat extraction performance; Influencing factors; Flow and temperature fields;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل تاثیرگذار; Indoor; outdoor particulate matter; Infiltration coefficient; Influencing factors; Bivariate correlation analysis; Natural ventilation;