آشنایی با موضوع

کانال یونی (Ion channel) گروهی از پروتئین تراپوسته‌ای غشای سلول هستند که معمولاً نسبت به بعضی یون‌ها مثل +Na، +K، +Ca و -Cl بسیار گزینشی رفتار می‌کنند. این کانالها نقش مهمی در ایجاد پتانسیل عمل وپتانسیل استراحت غشای سلول دارد. کانال های یونی چهار ویژگی عمده دارند 1- اکثر کانال های یونی پروتئینی هستند 2-دارای قابلیت هدایت یون ها می باشند 3- می توانند یون های ویژه را شناسایی و انتخاب کنند 4- در پاسخ به محرک های ویژه باز و بسته می شوند. امروزه بیش از 300 کانال یونی در سلول زنده شناسایی شده است. هر کانال‌ یونی نسبت به عبور یونی خاص اختصاصی شده است و دیگر یون‌ها نمی‌توانند از این سد عبور کنند. البته استثناهایی نیز وجود دارد که مثلا یک کانال دو نوع یون را عبور دهد. هر کانال دارای ساختمان مخصوص به خود و متفاوت با دیگر انواع کانال‌هاست. برای مثال کانال‌های سدیم و پتاسیم که در دسته‌ی کانال‌های ولتاژی هستند، دارای چهار زیرواحد به همراه شش مارپیچ تراغشایی می‌باشند. در حالت فعال این مارپیچ‌ها حرکت کرده و باعث باز شدن منفذ (pore) می‌شوند. دو مارپیچ از این شش مارپیچ توسط یک حلقه جدا شده‌اند که این حلقه منفذ را آستر کرده و اولین و مهم‌ترین تعیین کننده قدرت هدایت کانال است. این مکانیسم اولین بار از سوی Clay Armstrong انتشار یافت. او پیشنهاد کرد که آستر منفذ به صورت کارآمد می‌تواند مولکول‌های آبی که یون را در بر گرفته‌اند را جدا کرده و پیوندهایی را جایگزین نماید. کانال های یونی عمدتا برای یون های سدیم – پتاسیم – کلسیم و کلر وجود دارند و دو خصوصیت عمده کانال های یونی انها را از منافذ آبی ساده متمایز می کند: 1- کانال های یونی دارای قابلیت نفوذ پذیری انتخابی هستند یعنی ساختار کانال طوری طراحی شده است که فقط به بعضی از یون ها با اندازه و بار مناسب اجازه عبور می دهد. 2- 2- کانال های یونی دارای فیلتر انتخابی هستند که باریکترین بخش کانال محسوب می شود و در این ناحیه عبور یون ها دقیقا کنترل می گردد زیرا ساختار پروتئینی کانال از نظر نوع اسید امینه موجود در فیلتر کاملا اختصاصی است 3- خصوصیت دیگر ان است که دارای دریچه هستند یعنی به طور مداوم باز نیستند و محرک هایی سبب باز شدن انها می شوند که عبارتند از 1- تغییر در ولتاژ غشا ( کانال های یونی وابسته به ولتاژ )2- کشش یا فشار وارد بر غشا (کانال وابسته به عوامل مکانیکی ) 3- اتصال به ماده شیمیایی 4- کانال یونی وابسته به نوکلئوتید. کانال‌های یونی به روشهای مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند: الف. بر اساس عامل بازکننده ۱. کانالهای یونی وابسته به ولتاژ مانند کانال یونی سدیمی وابسته به ولتاژ، کانال یونی کلسیمی وابسته به ولتاژ ۲. کانالهای یونی وابسته به لیگاند (کانال یونی دریچه-لیگاندی) مانند کانال یونی وابسته به ATP ب. بر اساس نوع یونها مانند سدیم، کلسیم، پتاسیم، کلر و. . . ج. بر اساس محل مجرا مانند داخل غشای سلول یا مجرای داخل سلولی
در این صفحه تعداد 490 مقاله تخصصی درباره کانال یونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کانال یونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; ABC; ATP Binding Cassette; AE; anion exchanger; ASL; airways surface liquid; ATP; adenosine triphosphate; CAP; channel activating protease; CaCC; calcium activated chloride channel; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; Desensitization; Ion channel; Inhalational anesthetic; Neuroprotection; ASIC; Acid-sensing ion channel; CNS; Central nervous system; Hi1a; Peptide toxin from the venom of Hadronyche infensa; MAC; Minimal alveolar concentration; PcTx1; Psalmotoxin 1; PNS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; Drug development; Drug discovery; Enzyme; Ion channel; Off-target; Receptor; Safety pharmacology; Side effect; Toxicology; Transporter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; Ion channel; Molecular sequence data; Secondary structure composition; Sequence-structure-function relationship; Steric and hydrophobic interaction; Toxic protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; 4-AP; 4-Aminopyridine; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; DPN; [2,3-Bis-(4-hydroxy-phenyl)-propionitrile; E2; 17β-estradiol; ER; estrogen receptor; ERα; estrogen receptor subtype α; ERβ; estrogen receptor subtype β; H1R, H1R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; Nifedipine (PubChem CID: 4485); E4031 (PubChem CID: 3185); Dofetilide (PubChem CID: 71329); Lidocaine (PubChem CID: 3676); ZD7288 (PubChem CID: 123983); Verapamil (PubChem CID: 2520); Azimilide (PubChem CID: 9571004); Ranolazine (PubChem CID: 56959); Tert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانال یونی; Action potential; Nerve conduction study; Sensory nerve action potential; Compound muscle action potential; Ion channel; Voltage-gated sodium channel; Voltage-gated potassium channel; Node of Ranvier; Paranode; Juxtaparanode; Septate-like junction; Tight