آشنایی با موضوع

خوشه‌بندی میانگین ـ کی (به انگلیسی: k-means clustering) روشی در کمی‌سازی بردارهاست که در اصل از پردازش سیگنال گرفته شده و برای آنالیز خوشه بندی در داده کاوی محبوب است. کی-میانگین خوشه بندی با هدف تجزیه n مشاهدات به k خوشه است که در آن هر یک از مشاهدات متعلق به خوشهای با نزدیکترین میانگین آن است، این میانگین به عنوان پیش‌نمونه استفاده می‌شود. این به پارتیشن‌بندی داده‌های به یک دیاگرام ورونوی تبدیل می‌شود. با توجه به مجموعه‌ای از مشاهدات (x1با x2، …، xn) که در آن هر یک از مشاهدات یک بردار حقیقی d-بعدی است. خوشه بندی کی-میانگین با هدف پارتیشن‌بندی n مشاهدات به k (≤ n) مجموعه S = {S1 S2 …، Sk} است به طوری که مجموع مربع اختلاف از میانگین (یعنی واریانس) برای هر خوشه حداقل شود.
در این صفحه تعداد 324 مقاله تخصصی درباره میانگین ـ کی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میانگین ـ کی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین ـ کی; k-means; SOM k-means; k-medoids; Agglomerative hierarchical clustering; Cluster based on Gaussian Mixture Models; Clustering evaluation techniques; Meteorology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین ـ کی; Cluster stability; Cluster validity indices; K-means; K-medoids; Number of clusters; Partitioning algorithms; Stability of individual objects in clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین ـ کی; Underdetermined blind source separation; Mixing matrix estimation; Density-based spatial clustering of application with noise (DBSCAN); Hough transform; K-means;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین ـ کی; rsfMRI; resting-state functional magnetic resonance imaging; FC; functional connectivity; SWC; sliding window correlation; SN; simulated network; GT; ground truth; Resting-state functional MRI; Functional connectivity; Sliding window correlation; Network
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میانگین ـ کی; VIS; visual onset determination; AGL-step; approximated generalized likelihood-step; KM; k-means; EMG; electromyographic; SNR; signal-to-noise ratio; SS; self-selected; SL; slow; VS; very slow; RF; rectus femoris; VM; vastus medialis; BF; biceps femoris;