کینتین

در این صفحه تعداد 159 مقاله تخصصی درباره کینتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کینتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; AA; aminolevulinic acid; ABA; abscisic acid; CKs; kinetin; DW; dry weight; GA; gibberellic acid; GLU; glutamic acid; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; PGR; plant growth regulator; RWC; relative water content; SRE; simulated retail environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BA; N6-benzyladenine; Kin; kinetin; CK; cytokinin; CKX; CK oxidase/dehydrogenase; IPT; isopentenyltransferase; 2-Cl-3-MeOBAP; 2-chloro-6-(3-methoxybenzyl)aminopurine; CPPU; N-phenyl-N′-(2-chloro-4-pyridyl)urea; TDZ; thidiazuron; Cytokinin; Crop producti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; ABA; abscisic acid; BRs; brassinosteroids; CKs; cytokinins; DA-6; diethyl aminoethyl hexanoate; GA3; gibberellic acid-3; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-n-butyric acid; IPA; indole-3-n-propionic acid; KIN; kinetin; NAA; naphthalene-acetic acid; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6- Benzyladenine riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenosine-5′-monophosphate; CDK; Cyclin-dependent kinase; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; Piper yellow mottle virus; Somatic embryogenesis; Meristem-tip culture; Ribavirin; Virus elimination; Detection; PYMoV; Piper yellow mottle virus; PCR; Polymerase chain reaction; ORF; Open reading frame; SH; Schenk and Hilberlandt; WPM; Woody plant medium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BAP; N6-benzyladenine; HPLC; high performance liquid chromatography; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; KIN; kinetin; MS basal medium; Murashige and Skoog basal medium; NAA; α-naphthalene-acetic acid; PGRs; plant growth regulators; TD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BAP; N6-benzylaminopurine; IAA; Indole-3-acetic acid; IBA; Indole-3-butyric acid; Kinetin; 6-Furfurylaminopurine; MS; Murashige and Skoog (1962); Acclimatization; Culm cutting; Field performance; Micropropagation; Macropropagation; Rhizome splitting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; BmNPV; Bombyx mori nucleopolyhedrovirus; BAP; 6-Benzyl aminopurine; cm; centimeter; IAA; Indole-3-Acetic Acid; IBA; Indole-3-Butyric Acid; ISSR; inter simple sequence repeats; Kn; Kinetin; NAA; Naphthalene Acetic Aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; ABA; abscisic acid; BAP; 6 benzylaminopurine; CPA; chlorophenoxyacetic acid; DIC; dicamba 3,6-dichloro-o-anisic acid; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; 2-IP; 2-isopentenyl adenine; ISSR; inter si
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; Genomic; Gene mining; Metabolomics; Proteomic; Withanolide; BA; 6-Benzylaminopurine; qRT-PCR; quantitative Reverse transcription polymerase chain reaction; NAA; α-Naphthaleneacetic acid; ChEMBL; a database of bioactive compounds; IAA; Indole-3 acetic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BA; N6-Benzyladenine; BA9G; N6-Benzyladenine-9-glucoside; BAR; N6-Benzyladenine-9-riboside; BAR5′MP; N6-Benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CK; Cytokinin; cZ; cis-Zeatin; cZ9G; cis-Zeatin-9-glucoside; cZOG; cis-Zeatin-O-glucoside; cZR; cis-Zeat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; ABS/RC; energy fluxes for absorption of photon per active reaction centre; APX; ascorbate peroxidase; AsA; reduced ascorbate; DHA; dehydroascorbate; DHAR; dehydroascorbate reductase; DI0/RC; energy dissipation flux per active reaction centre; ET0/RC; elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; Kn; Kinetin; BAP; 6-benzylaminopurine; IBA; Indole-3-butyric acid; IAA; Indole-3-acetic acid; NAA; α-naphthaleneacetic acid; TDZ; Thidiazuron; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; TRIA; triacontanol; PGR(s); plant growth regulator(s); MS; Murashige and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; ABA; Abscisic acid; ASA; Ascorbic acid; BCECF-AM; 2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)- carboxyfluorescein acetoxymethyl ester;; CAT; Catalase; DL-threo-DHS; DL-threo-dihydrosphingosine; DMS; N,N-dimethylsphingosine; DMSO; Dimethyl sulfoxide; DPI; Diphenyle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; ANOVA; Analysis of variance; BA; Benzyl adenine; BAP; 6-Benzylaminopurine; CV; Coefficient of Variation; DSE; Direct somatic embryogenesis; FCM; Flow cytometry; ISE; Indirect somatic embryogenesis; ISR; Indirect shoot regeneration; KIN; Kinetin; LSD; Leas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BAP; 6-benzylaminopurine; 2, 4-D; 2, 4 dichlorophenoxyacetic acid; Kin; kinetin; IAA; indole-3-acetic acid; MS; Murashige and Skoog (1962); NAA; naphthalene acetic acid; PFD; photon flux density; PGRs; plant growth regulators; Nodular embryogenic structur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BAP; 6-benzylaminopurine; Kn; kinetin; IBA; indole-3-butyric acid; MS; murashige and skoog; RAPD; random amplified polymorphic DNA; Butea monosperma; Cotyledonary node explants; Genetic fidelity; Plant growth regulators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; EA; elemental analysis; ESI-MS; electrospray ionization-mass spectrometry; NMR; nuclear magnetic resonance; TLC; thin layer chromatography; BAP; 6-benzylaminopurine; MS medium; Murashige-Skoog medium; CKs; cytokinins; iP; N6-isopentenyladenine; BAPR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; ANOVA; one-way analysis of variance; IBA; indole 3 butyric acid; ISSR; inter-simple sequence repeats; KIN; kinetin; NAA; 1-naphthaleneacetic acid; PIC; polymorphic information content; SSR; simple sequence repeats; Cynara cardunculus var. scolymus L.; Ex-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxy acetic acid; 2iP; isopentenyl adenine; AgNO3; silver nitrate; BA; 6-benzyladenine; GA3; gibberellic acid; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; Kin; kinetin; Na2SO4; sodium sulphate; NAA; α-naphthalene acetic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic; NAA; naphthyl acetic acid; 6-BA; 6-benzyladenine; ABA; abscisic acid; E. coli; Escherichia coli; GA; gibberellin; GFP; green fluorescent protein; GUS; β-glucuronidase; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactoside; KT; kinetin; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; Antioxidant; Asparagaceae; Auxins; Cytokinin homeostasis; Conservation; Rooting; BA; N6-benzyladenine; BAR; N6-benzyladenine-9-riboside; BA9G; N6-benzyladenine-9-glucoside; BAR5′MP; N6-benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CCE; cyanidin chloride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; AC; activated charcoal; BA; 6-benzyladenine; IBA; indole-3-butyric acid; Kn; kinetin; MS; Murashige and Skoog (1962) medium; NAA; α-naphthaleneacetic acid; NOA; naphthoxyacetic acid; PGRs; plant growth regulators; RH; relative humidity; PFD; photon flux
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; BA; benzyladenine; IEF; Isoelectric focusing; KIN; kinetin; LTQ; linear ion trap; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight; 4-MN; 4-metoxy-α-naphtol; MSMurashige and Skoog (1962); médium; MSI; MS medium supplemented with 2 
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; Antioxidant system; Cadmium; Chlorophyll fluorescence; Kinetin; Oxidative stressCAT, catalase; Fv/Fm, maximum photochemical efficiency of PS II; Fv/F0, the activity of PS II; Fm/F0, electron transport rate through PS II; GST, glutathione-S-transferase; KN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; APX; ascorbate peroxidase; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; CAT; catalase; GR; glutathione reductase; GPX; guaiacol peroxidase; KN; kinetin; MDA; malondialdehyde; MS; Murashige and Skoog; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; TF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینتین; Eutrema salsugineum; EsWAX1; Wax biosyhnthesis; Ascorbic acid; Drought tolerance; Transgenic Arabidopsis; EsWAX1-OX; EsWAX1 over-expressing lines; TFs; transcription factors; WT; wild type; ABA; abscisic acid; IAA; indole-3-acetic acid; mJA; methyl jasmon