لیگنوسلولز

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره لیگنوسلولز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیگنوسلولز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنوسلولز; LCB(s); lignocellulosic biomass(es); IL; ionic liquid; [C2mim][OAc]; 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate; [C2mim][MeO(H)PO2]; 1-ethyl-3-methylimidazolium methylphosphonate; EG; endoglucanases; CBH; cellobiohydrolases; BG; β-glucosidases; Lignocellulosic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنوسلولز; Ethanol (PubChem CID: 702); Methane (PubChem CID: 297); Xylitol (PubChem CID: 6912); Flavonoid (PubChem CID: 5317287; 44257938; 44257868); Xylose (PubChem CID: 95259); Xylan (PubChem CID: 50909243); Furfural (PubChem CID: 7362); AFEX; ammonia fiber explos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنوسلولز; CAFI; Consortium for Applied Fundamentals and Innovation; CRS; Congress Research Service Reports; DOE; Department of Energy; GAL; Gallon; IRR; Internal Rate of Return; LHV; Low Heating Value; MESP; Minimum Ethanol Selling Price; MYPP; Multi-Year Program P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیگنوسلولز; Biofuels; Conversion; Cupric oxide (CuO); Lignin; Lignocellulosic; Thermochemical; C; cinnamyl; CuO; cupric oxide; C/V; cinnamyl to vanillyl ratio; PCA; principle component analysis; PM; permanganate; S; syringyl; SVC; the addition of syringyl, vanillyl,