تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA)

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Plant identification; Principal component analysis; Linear Discriminant Analysis (LDA); Bagging classifier; 2DLDA; 2DPCA; Direct-LDA; Leaf image; Small Sample Size (SSS); PCA + LDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Ceramics; Color; Historical archeology; Reflectance spectrophotometry; Linear Discriminant Analysis (LDA); Refined earthenwares; BLUE mean ceramic dating (BLUE MCD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Electroencephalography (EEG); Sleep scoring; Oscillations; Polysomnography; Decision-tree; Support vector machine (SVM); Linear Discriminant Analysis (LDA); Hierarchical clustering; Machine learning; Dendrogram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Image classification; Features extraction; Ripeness; Principal Component Analysis (PCA); Support Vector Machines (SVMs); Linear Discriminant Analysis (LDA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Magnetic tile; Internal defect; Wavelet packet transform (WPT); Linear discriminant analysis (LDA); Support vector machine (SVM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Classification; Feature extraction; Fit to a pattern model approach (FPM); Linear discriminant analysis (LDA); K-means clustering; Multivariate image analysis (MIA)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); salt marsh; habitat mapping; remote sensing; digital elevation model (DEM); linear discriminant analysis (LDA); classification and regression trees (CART)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Empirical Mode Decomposition (EMD); Linear Discriminant Analysis (LDA); Principal Component Analysis (PCA); Probabilistic Neural Network (PNN); Scatter matrix; Simplified Fuzzy Adaptive Resonance Theory Map (SFAM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Electrocardiogram (ECG); Discrete Wavelet Transform (DWT); Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI); Principal Component Analysis (PCA); Linear Discriminant Analysis (LDA); Independent Component Analysis (ICA); Support Vector Machine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل خطی خطی (LDA); Electromyography (EMG); Motor unit action potentials (MUAPs); Discrete wavelet transform (DWT); Artificial neural network (ANN); Radial basis function networks (RBFN); C4.5 decision tree; Linear discriminant analysis (LDA); Support vector machine (SVM); F