نابرابری ماتریس خطی (LMI)

در این صفحه تعداد 408 مقاله تخصصی درباره نابرابری ماتریس خطی (LMI) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نابرابری ماتریس خطی (LMI) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Generalized extended state observer; Non-linear sliding mode control; Disturbance rejection control; Load frequency control; Linear matrix inequality (LMI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Fault estimation; Nonlinear sampled-data systems; Input-to-error stable; H−∕H∞ optimization; Lipschitz condition; Linear matrix inequality (LMI); Multirate sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Finite-time boundedness; Switched neural networks; Neutral type; Delay; Multiple Lyapunov-Krasovskii functional; Average dwell time; Linear matrix inequality (LMI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Path tracking; Dynamic output-feedback control; Human drivers' characteristics; Linear matrix inequality (LMI); Pole placement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Teleoperation systems; Slave-master robots; Networked control systems; Transparency; Stochastic sampling; Linear matrix inequality (LMI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Reaction-diffusion neural networks; Time-varying delays; Lyapunov method; Linear matrix inequality (LMI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Unknown Input Observer (UIO); H∞ Observer; Robust state estimation; Matching condition; Linear Matrix Inequality (LMI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); control education; mechatronics; motion systems; quadratic stability; robust control; linear matrix inequality (LMI); LQG/LTR; Kalman filter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Fuzzy control; T–S fuzzy model; Linear matrix inequality (LMI); Impulsive systems; Exponential stability; Delay-dependent stability criteria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Equivalent input disturbance (EID); Linear matrix inequality (LMI); Nonlinear system; State observer; Uniformly ultimately bounded
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Simultaneous fault detection and consensus control; Multi-agent systems; Linear matrix inequality (LMI); Autonomous underwater vehicles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Fuzzy time-delay systems; Linear matrix inequality (LMI); Pólya׳s theorem; Homogeneous polynomials; Takagi–Sugeno (T–S) fuzzy model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Bounded peak disturbances; Discrete-time switched linear systems; Genetic Algorithm (GA); Linear matrix inequality (LMI); Reachable set estimation; State-feedback control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Convex optimization; Robust stability; Uncertainty; Linear matrix inequality (LMI); Fixed order controller; Non-fragile controller; Active suspension system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Static output feedback (SOF); Structured static output feedback; Robustness; Convex optimization; Linear matrix inequality (LMI); Bilinear matrix inequality (BMI); Non-smooth non-convex optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); H2/H∞H2/H∞ tracking control design; Linear matrix inequality (LMI); Multiobjective fuzzy tracking control; Non-dominating sorting scheme; Pareto optimal solution; T–S fuzzy control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Fuzzy control; Guaranteed cost control; Impulsive control; Uncertain nonlinear systems; Linear matrix inequality (LMI); Cone complementarity linearization (CCL);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Leader-following consensus; Networked multi-teleoperator system  (NMTS); Stochastic sampled-data control; Linear matrix inequality (LMI)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Switched and uncertain linear systems; Tracking; Stability and stabilization; H∞H∞-filtering; Linear matrix inequality (LMI); Vehicle dynamics application
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); H∞H∞ control; Distributed/decentralized control; Control structure design; Fixed-order controller; Islanded inverter-interfaced microgrids; Linear Matrix Inequality (LMI)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Chaos synchronization; Linear matrix inequality (LMI); Nonlinear state feedback controller; Robust stability; Switched chaotic system; Unified chaotic system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Complex-valued neural networks; Time-varying delay; Memristor; Dissipativity; Linear matrix inequality (LMI)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Singular systems; Output stochastic distribution control; Robust tracking control; Augmentation control; Linear matrix inequality (LMI)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نابرابری ماتریس خطی (LMI); Delay-range-dependent; Integral inequality approach (IIA); Interval time-varying delay; Delayed decomposition approach (DDA); Linear matrix inequality (LMI);