لیپازها

در این صفحه تعداد 323 مقاله تخصصی درباره لیپازها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپازها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; ABPP; activity-based protein profiling; ALPS; amphipathic lipid packing sensor; CERT; ceramide transport protein; CG; coarse-grained; DESRES; D.E. Shaw research; DMS; DESRES molecular structure; EM; electron microscopy; EPR; electron paramagnetic resonanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; DAG; diacylglycerol; FA; fatty acid; FAEEs; fatty acid ethyl esters; FAMEs; fatty acid methyl esters; FID; flame ionization detector; FFA; free fatty acid; GC; gas chromatography; GRAS; generally recognized as safe; MAG; monoacylglycerol; MUFAs; monounsat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; Digestive enzyme; Enzyme inhibition; Lipases; Oxadiazolone; Gastrointestinal digestion; Intestinal absorption; Lymphatic lipids; AUC; area under the curve; DAG; diacylglycerol; DGL; dog gastric lipase; FFA; free fatty acid; GPLRP2; guinea pig pancreatic l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; Starch; Wheat endogenous lipids; Lipases; Amylose-lipid inclusion complexes; Swelling behaviour; AM; amylose; AM-L; amylose-lipid inclusion; AP; amylopectin; C*; close packing concentration; CHL; carbohydrate leaching; DATEM; diacetyl tartaric esters of m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; AIBN; α,α′-azoisobutyronitrile; AmP-MCF; amino-functionalized mesocellular foam; AP-SiO2; silica functionalized with 3-aminopropyl groups; BCL; Burkholderia cepacia lipase; Bz; benzyl; CAL-A; Candida antarctica lipase A; CAL-B; Candida antarctica lipa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; ASE; accelerated solvent extractor; DAG; diacylglycerols; DATEM; diacetyl tartaric esters of mono- and diglycerides; DGDG; digalactosyldiacylglycerols; DGMG; digalactosylmonoacylglycerols; dm; dry matter; EP; enzyme protein; FFA; free fatty acids; HPLC-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; Phosphonates; Lipases; Mass spectrometry; Grafted inhibitors; Complex mixturesABP, activity-based probes; AChE, acetylcholinesterase; BSA, bovine serum albumin; DGL, dog gastric lipase; ESI-Q-ToF, electrospray quadrupole time of flight; FM, foamy macropha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; Crosslinked enzyme aggregates (CLEAs); Enzyme stabilization; Enzymes in organic solvents; Enzymes in detergents; Lipases; SubtilisinCLEA, crosslinked enzyme aggregate; BTEE, benzoyl tyrosine ethyl ester; TLL, Thermomyces lanuginosus lipase; HPLC, high-per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپازها; DG; digestive gland; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GJ; crop gastric juices; PEPST A; Pepstatin A; Phe; phenantroline; PMSF; phenylmethylsulfonyl fluoride; SG; salivary glands; SIT; soybean trypsin inhibitor; TLCK; Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydr