آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی یک روش شیمی تجزیه ای برای شناسایی، تعیین مقدار و آنالیز جرمی مواد است. این روش امکان تعیین ساختار مولکول‌های ناشناخته را از طریق قطعه قطعه شدن فراهم می‌کند. مشابه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی از کشش ذاتی ماده به فاز متحرک و فاز ساکن بهره می‌گیرد. در هنگام عبور نمونه با جریان حلال، نمونه از یک ستون تجزیه ای عبور کرده و در طول آن، ترکیبات مختلف از یکدیگر جدا می‌شوند. سپس ترکیبات جداسازی شده از یک آشکارساز جرمی عبور می‌کنند. روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﺎﯾﻊ - ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﻰ ﺟﺮﻣﻰ (LC-MS) ﯾﮑﻰ از روش ﻫﺎى آﻧﺎﻟﯿﺰ نمونه های دارویی، غذایی، بیولوژیکی و بیوشیمیایی اﺳﺖ ﮐﻪ بخاطر قدرت و کارایی بالایی که دارد، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮى در دو دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ و بویژه در آنالیز پروتئین ها، دانش نوظهور پروتئومیکس و ژنومیکس و نیز شناسایی و اندازه گیری بیومولکول های دارویی و داروهای نوترکیب و نیز انواع بیومارکرهای در مایعات بدن از این تکنیک تلفیقی و اتصالی استفاده می شود. همچنین تشخیص سریع دوپینگ در مسابقات المپیک و ورزشی بسیار مطرح است. اﺳــﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮﻫﺎى ﺟﺮﻣــﻰ با منابع تولید یون مختلف ابتدا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﺑــﺰرگ را ﻗﻄﻌــﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ تبدیل می کنند ﺗــﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وارد تجزیه گر جرمی شده و جداسازی می شوند و سپس به سمت دتکتور هدایت می شوند تا ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی برای بسیاری از کاربردها از توسعه ترکیبات دارویی گرفته تا آنالیزهای محیط زیستی، روش مناسبی است. توانایی شناسایی گستره وسیعی از ترکیبات، این روش را برای دانشمندان در بسیاری از زمینه ها به یک روش عمومی و متداول تبدیل ساخته است. زمینه های کاربرد کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی بسیار متنوع است که دستگاه ها و روش های بسیار زیادی را شامل می شود. ارائه لیست کاملی از کاربردهای کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی عملا غیرممکن است. انعطاف پذیری این روش، استفاده از آن را در زمینه های بسیاری جذاب و کارآمد ساخته است.
در این صفحه تعداد 196 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Amino acids; Disinfection by-products; Organic chloramines; Chlorination; Health risk assessment; Liquid chromatography–mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Selective enrichment; Solid-phase derivatization; Metal ion affinity chromatography; Sugar phosphates; Liquid chromatography–mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Phenolic compounds; Chemometrics; Geographical origin authentication; Moroccan monovarietal olive oils; Geographical origin indication systems; Liquid chromatography–mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Amino bisphosphonates; Non-amino bisphosphonates; Horse; Plasma; Urine; Liquid chromatography–mass spectrometry; Tiludronic acid; Doping control analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Pneumococcal type 3 polysaccharide; Free radical depolymerization; Fluorescent labeling; Liquid chromatography–mass spectrometry; Isomeric oligosaccharides
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Untargeted lipidomics; Liquid chromatography–mass spectrometry; Multivariate curve resolution-alternating least squares; Partial least squares-discriminant analysis; Biomarkers; Obesogens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; DEC, diethylcarbamazine; LF, lymphatic filariasis; LLOQ, lower limit of quantitation; SPE, solid phase extractionDiethylcarbamazine; Liquid chromatography–mass spectrometry; Plasma; Antifilarial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Liquid chromatography–mass spectrometry; Atmospheric pressure photoionization; Vitamin D; Oxysterols; Cell line samples; Mouse brain samples
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; pH gradient; Ion exchange; Monoclonal antibodies; Polymer monolith; Imaged capillary isoelectric focussing; Liquid chromatography–mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Brassinosteroids; Derivatization; Liquid chromatography–mass spectrometry; Arabidopsis thaliana; Poly(MAA-co-EDMA); In-tube solid phase microextraction (in-tube SPME)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Beauvericin; Prebiotic compounds; Prebiotic; Probiotic strains; Probiotic; Bioaccessibility; Food analysis; Food composition; Gastrointestinal digestion; Liquid chromatography–mass spectrometry; LC–MS; Risk evaluation; Food safety; Food processing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Antibiotic drugs; Liquid chromatography–mass spectrometry; Molecular imprinted polymers; Solid phase microextraction; Whole human blood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی; Pharmaceuticals; Solid-phase extraction; Multi-walled carbon nanotubes; Liquid chromatography–mass spectrometry; River water; Wastewater