آشنایی با موضوع

حد تشخیص (LOD) کوچکترین غلظتی است که یک روش می‌تواند با درجه اطمینان مشخصی آن را تشخیص دهد. ‏ در اصطلاح کلی، حد تشخیص غلظتی که در آن سیگنال دستگاه y‎‏ دارای اختلاف قابل توجهی از سیگنال نمونه شاهد باشد. ‏ LOD‏ یک روش با کوچکترین پاسخ دستگاه متفاوت است. استفاده از نسبت سیگنال به ‏noise‏ برای استانداردی که به دستگاه تزریق ‏شده است، شاخص عملکرد دستگاه بوده و در تخمین ‏LOD‏ یک روش کاربردی ندارد. ‏ به منظور تخمین ‏LOD‏ یک روش، اندازه‌گیری‌ها بایستی روی نمونه‌ها انجام شده و کلیه مراحل فرایند در این اندازه‎گیری‌ها طی شود. ‏ LOD و LOQ، معمولاً با ضرب انحراف استاندارد (s’۰) در یک فاکتور مناسب محاسبه می‌شوند. به منظور درک بهتر مفهوم حد تشخیص و حد کمی شدن به این مثال توجه نمایید. فرض کنید شما در یک فرودگاه نشسته‌اید که ‏سر و صدای زیادی ناشی از نشستن و برخاستن هواپیماها در آن وجود دارد. اگر فردی که در نزدیک شما نشسته است به آرامی صحبت کند، ‏شما صدای وی را نمی‌شنوید. صدای وی کمتر از ‏LOD‏ می‌باشد. اگر او کمی بلندتر صحبت کند، شما صدای او را می‌شنوید، ولی متوجه ‏حرفی که می‌زند، نمی‌شوید. در این حالت صدای وی بزرگتر از ‏LOD‏ ولی کمتر از ‏LOQ‏ می‌باشد. اگر وی باز هم بلندتر صحبت کند، شما ‏منظور او را متوجه شده و به او جواب می‌دهید. در این حالت صدای وی از ‏LOD‏ و ‏LOQ‏ بزرگتر می‌باشد. ‏
در این صفحه تعداد 902 مقاله تخصصی درباره حد تشخیص که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده حد تشخیص
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Enzyme immunoassay; Immune complex transfer enzyme immunoassay; Ultrasensitive enzyme immunoassay; Sandwich enzyme immunoassay; Abbreviations; BSA; Bovine serum albumin; EIA; Enzyme immunoassay; FI; Fluorescence intensity; ICT-EIA; Immune complex transfer
مقالات ISI حد تشخیص (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; PCPs; personal care products; TMICS; Taiwan Mother Infant Cohort Study; ICCs; intraclass correlation coefficients; MMP; mono-methyl phthalate; MEP; mono-ethyl phthalate; MnBP; mono-n-butyl phthalate; MiBP; mono-isobutyl phthalate; MiNP; mono-isononyl phth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; D.F.; average detection frequency; D.O.; dissolved oxygen; Dow; octanol-water distribution coefficient; ESI; electrospray ionization; Kow; octanol-water partition coefficient; LOD; limits of detection; LOQ; limits of quantifications; NI; negative electros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; LIF; laser induced fluorescence; EOD; electroosmotic driven; FITC; fluorescein isothiocyanate; PMT; photomultiplier tube; LD; laser diode; PD; photodiode; SNR; signal-to-noise ratio; LOD; limit of detection; Laser induced fluorescence; Compact; Low-cost;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; LDPI-MS; laser desorption postionization mass spectrometry; VUV; vacuum ultraviolet; CNTs; carbon nanotubes; BNNTs; boron nitride nanotubes; IR; infrared; g-C3N4; graphitic carbon nitride; h-BN; hexagonal boron nitride; PALDI-MS; plasma assisted laser des
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Lipid mediators; Fatty acid/oxidation; Method development; Polyunsaturated fatty acids; Free fatty acids; Stable isotope dilution analysis; BHT; 3,5-di-tert-4-butylhydroxytoluene; CXP; cell exit potential; CV; coefficient variation; CE; collision
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Neonicotinoids; Aldehyde Oxidase; DNA damage; Oxidative stress; Telomerase; IMI; imidacloprid; IMI + NH; desnitro-imidacloprid; CBMN; cytokinesis block micronucleus assay; BNMN; binucleated cells with micronucleus; CBPI; cytokinesis block proliferatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ANOVA; analysis of variance; BE; biomonitoring equivalent; BMI; body mass index; CHMS; Canadian Health Measures Survey; CSTEE; Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DI; daily intake; DnBP; di-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ATS; amphetamine-type stimulants; AM; amphetamine; CE; collision energies; DLLME; dispersive liquid-liquid extraction; GC; gas chromatography; HS-SPME; head-space microextraction; IT/MS; ion trap mass spectrometry; LC; liquid chromatography; LC-UV; liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ACN; acetonitrile; APEOs; alkylphenol ethoxylates; C18; octadecyl-modified silica; DAD; diode-array detector; EC50; 50% effective concentration; EO; ethoxylate; ESI; electrospray ionization; GC; gas chromatography; HILIC; hydrophilic interaction liquid ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; CG; Cholyglycine; FPIA; fluorescence polarization immunoassay; EMIT; enzyme multiplied immunoassay technique; HCC; hepatocellular carcinoma; EDF; fluoresceinthiocarbamyl ethylenediamine; FP; fluorescence polarization; LOD; limit of detection; CR; cross-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; SHS; secondhand smoke; PM2.5; fine particulate matter; EPA; Environmental Protection Agency; BCHD; Baltimore City Health Department; WIC; Women, Infants, and Children; LOD; limit of detection; WHO; World Health Organization; Fine particulate matter; Air n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; CI; confidence interval; DBCP; dibromochloropropane; DDE; dichlorodiphenyldichloroethylene; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; FSH; follicle-stimulating hormone; GED; General Educational Development; GM; geometric mean; HCB; hexachlorobenzene; HCH; hex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; cM; centimorgan; GBS; genotyping by sequencing; GO; gene ontology; ICIM; inclusive composite interval mapping; IM; interval mapping; LOD; logarithm of odds; Mb; megabase; PCA; principal component analysis; QTL; quantitative trait loci; RIL; recombinant in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; 8-oxodGuo; 8-oxo-7,8-dihydro-2′-deoxyguanosine; Cr; creatinine; ESI; electrospray ionization; ETS; environmental tobacco smoke; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; LOD; limit of detection; NNAL; 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Exposure assessment; Mycotoxins; Breast milk; Staple cereals; Ecuadorian children; AFB1; aflatoxin B1; AFM1; aflatoxin M1; BMDL; lower confidence limit of bench mark dose; DON; deoxynivalenol; HI; Hazard Index; HQ; Hazard Quotient; LOD; limit of detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ALSPAC; Avon Longitudinal Study of Parents & Children; CDC; Centers for Disease Control & Prevention; LOD; Level of detection; IQR; Interquartile range; NARA; Neale Analysis of Reading Ability; TOWRE; Test of Word Reading Ability; WISC; Wechsler Intellige
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; 1PG2ME; 2-Methoxypropanol; 2-MPA; 2-methoxyproprionic acid; 16-DHEA; 16-hydroxy-DHEA; 17-Preg; 17-hydroxy-pregnenolone; 17-Pro; 17-hydroxy-progesterone; BAA; 2-butoxyacetic acid; D4; Androstenedione; D5; Androstenediol; DEGDME; diethylene glycol dimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ANOVA; Analysis of variance; AUC; area under the curve; BBP; benzylbutylphthalate; CS; calibration standard; CV; coefficient of variation; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Dv; derivatization yield; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; PFASs; perfluoroalkyl substances; PFOA; perfluorooctanoic acid; PFOS; perfluorooctane sulfonate; PFHxS; perfluorohexane sulfonic acid; PFNA; perfluorononanoic acid; PFDA; perfluorodecanoic acid; IQ; Intelligence Quotient; HOME; Health Outcomes and Measure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Cadmium exposure; Environmental exposure; Physical function; Walking speed; Epidemiology; Cr; Creatinine; CVD; Cardiovascular disease; DSST; Digit Symbol Substitution Test; GFR; Glomerular Filtration Rate; LOD; Limit of Detection; MEC; Mobile Examination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; LOD; limit of detection; LLOQ; lower limit of quantification; THS; Tobacco Heating System; FDA; Food and Drug Administration; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; HPHC; Harmful and potentially harmful components; HPLC; High Performance Liquid Chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; OPP; Organophosphorus pesticides; GC; Gas chromatography; LC; Liquid chromatography; NPD; Nitrogen-phosphorus detector; MS; Mass spectrometry; LLE; Liquid-liquid extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid extraction; SBSE; Stir bar sorptive extraction; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ACN; acetonitrile; HILIC; hydrophilic interaction chromatography; MeOH; methanol; LOD; limit of detection; Se(IV); selenite; Se(VI); selenate; SeMet; selenomethionine; MeSeCys; methylselenocysteine; Hydrophilic interaction liquid chromatography; Selenium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; AADT; average annual daily traffic; BCERP; Breast Cancer and the Environment Research Program; BMI; body mass index; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CEHTP; California Environmental Health Tracking Program; CI; confidence interval; ETS; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; MMIPs; magnetic molecularly imprinted polymers; MNIPs; magnetic non-molecularly imprinted polymers; HPLC; high-performance liquid chromatography; EGDMA; ethylene glycol dimethyl acrylate; AIBN; 2,2-azobisisobutyonnitrile; TEOS; tetraethoxysilane; APTES; 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; BPA; bisphenol A; CCHMC; Cincinnati Children's Hospital Medical Center; CDC; The Centers for Disease Control and Prevention; CV; coefficient of variation; ∑DEHP; molar sum of urinary monoesther di(2-ethylhexyl) phthalate metabolites; EMM; effect measu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; BLFF; blend oil fried French fries; CPO; crude palm oil; CPOFF; crude palm oil fried French fries; ΔE; overall color change; DMPS; dimethylpolysiloxane; HPLC; high performance liquid chromatog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; FISE; fluoride ion-selective electrode; TISAB; total ionic strength adjusting buffer; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt; CDTA; 2-[2-[bis(2-hydroxy-2-oxoethyl)amino]cyclohexyl]-(2-hydroxy-2-oxoethyl)aminoethanoic acid; EC; external calibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; NIR; Near-infrared; EMA; European Medicines Agency; GMP; Good Manufacturing Practice; ICH; International Council for Harmonization; API; Active Pharmaceutical Ingredients; NapSo; Naproxen Sodium; PLS; Partial Least Square; Cellulose; Microcrystalline Cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; BMP; biomethane potential; CFU; colony forming unit; FAN; free ammonia nitrogen; FW; food waste; LOD; limit of detection; OTU; operational taxonomic units; PCoA; principle component analysis; PCR; polymerase chain reaction; PM; pig manure; PSD; particle s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; D.F.; detection frequency; ESI; electrospray ionization; HRT; hydraulic retention time; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MANOVA; multivariate analysis of variance; Ni; negative electrospray ionization; NSAIDs; non-steroidal anti-infl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; 4,4′-DDE; 4,4′-dichlorodiphenyldichloroethylene; AC; abdominal circumference; AIC; Akaike's Information Criterion; AM; arithmetic mean; BL; birth length; BPD; biparietal diameter; BMI; body mass index; BW; birth weight; CI; confidence interval; CRL; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; AGE; advanced glycation end product; ARP; Amadori rearrangement product; aw; water activity; CEL; N-ε-carboxyethyllysine; CML; N-ε-carboxymethyllysine; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MG-H1; methylgly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Tobacco vapor product; Cigarette smoke; Hoffmann analytes; Mutagenicity; In vitro genotoxicity; Cytotoxicity; CMF-PBS; Calcium- and magnesium-free phosphate buffer saline; CI; Confidence interval; CO; Carbon monoxide; DMSO; Dimethyl sulfoxide; GVP; Gas va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Point-of-care; Thermal desorption; Electrospray ionization; Ingested organophosphates; Emergency; WHO; (World Health Organization); AChE; (acetylcholinesterase enzyme).; GC/MS; (gas chromatography/mass spectrometry).; LC/MS; (liquid chromatography/mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ADI; acceptable daily intake; BMI; body mass index; BW; body weight; BP; bisphenol; BP-3; oxybenzone/benzophenone-3; BuP; butyl paraben; DEMOCOPHES; Demonstration of a study to Coordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale; EDCs; endocrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; L/S; liquid-to-solid; LOD; loss-on-drying; PBM; Population Balance Model; V0; bulk volume; V500; tapped volume after 500 taps; ρb; bulk density; ρt; tapped density after 500 taps; Continuous manufacturing; Fluid bed drying; Critical quality attributes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; ODF; orodispersible film; OND; ondansetron hydrochloride dihydrate; UD; unit-dose; HPMC; Hydroxypropyl methylcellulose; ANOVA; analysis of variance; BCS; Biopharmaceutics Classification System; HPLC; high performance liquid chromatography; PLM; polarizing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; PCB; polychlorinated biphenyls; PCDD; polychlorinated dibenzo-p-dioxins; PCDF; polychlorinated dibenzofurans; LOD; limit of detection; PCA; principal component analysis; ACHS II; Anniston Community Health Survey follow-up; Anniston; Blood levels; Polychlo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; Tetracyclines (TCs); Tetracycline (TTC), Oxytetracycline (OTC), Chlortetracycline (CTC), Doxycycline (DOC); Sulfonamides (SAs); Sulfadiazine (SDZ), Sulfamethoxazole (SMX), Sulfamethazine (SMZ), Sulfamerazine (SMR), Sulfamonomethoxine (SMM), Sulfaquinoxali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; AA/GG; adrenal androgen/glucocorticoid (sum of dehydroepiandrosterone and androstenedione)/(sum of cortisol and cortisone); AHR; aromatic hydrocarbon receptor; B; regression coefficient; CI; confidence interval; DHEA; dehydroepiandrosterone; LOD; limit of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حد تشخیص; AgNPs; silver nanoparticles; APTES; 3-triethoxysilylpropylamine; CCD; charge coupled device; CL; chemiluminescence; ECL; electrochemiluminescence; ePADs; electrochemical paper-based analytical devices; LOD; limit of detection; OFLX; ofloxacin; OXY; oxytet