فاصله Mahalanobis

در این صفحه تعداد 146 مقاله تخصصی درباره فاصله Mahalanobis که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاصله Mahalanobis (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; ANN; Artificial Neural Network; API; Application Programming Interface; AUC; Area Under the Curve; CNN; Convolutional Neural Network; EWMA; Exponentially-Weighted Moving Average; GPU; Graphical Processing Unit; GRU; Gated Recurrent Unit; LSTM; Long-Short
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; Generalized linear models; Last Glacial Maximum; Mahalanobis distance; Maximum entropy; Mid-Holocene; Niche models; Species distribution modelling; Sweet chestnut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; 2D; 2-dimensional; a; number of rows and columns in the tracer matrix; Bas; basophils; c; column sequence number (c = 1,2, …, p); CE; confidence ellipse; D[r, c]; density matrix for 2D dataset (r, c = 1,2,…, p); EM; expectation maximum algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; Group decision making problems; Ordinal information; Consensus measures; Mahalanobis distance; Social consensus solution; Correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; DMACA; p-dimethylaminocinnamaldehyde; EAC; extractable anthocyanin content; EFC; extractable flavanol content; EPC; extractable total phenolic content; H; Mahalanobis distance; MPLS; modified partial least squares; MSC; multiplicative scatter correction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; NW; northwestern; HVH; horizontal vegetation heterogeneity; VVH; vertical vegetation heterogeneity; TSF; total site factor; LL; low layer; ML; medium layer; HL; high layer; SRI; Structural Recovery Index; MD; Mahalanobis distance; Ecological indicators; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; Unsupervised image segmentation; Semantic gap; Gestalt principles; Proximity grouping; Pattern clustering; Sub-scene segmentation; Sub-scene property; Mahalanobis distance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله Mahalanobis; BNN; back-propagation neural network; DBN; deep belief networks; HS; health state; MD; Mahalanobis distance; PHM; prognostics and health management; RBM; restricted Boltzmann machine; SVM; support vector machine; SOM; self-organizing map; Fault diagnosis;