آشنایی با موضوع

یکی از مسائل اساسی در سنجش ترکیبات در نمونه های بیولوژیک، پیچیده بودن محتوای آنهاست. در حالت ایده آل باید محتوای استانداردها- کنترل ها و نمونه، یکسان و یا مشابه باشند اما پیچیدگی ترکیبات پروتئین، چربی، کربوهیدراتی، املاح و متابولیت ها از لحاظ کمی و کیفی باعث ایجاد اختلاف بین استانداردها و نمونه ها می گردد. تأثیر این تفاوت ترکیبات را اثر زمینه می نامند. در اصل این اثر زمینه به مجموعه ای از آثار کمی و کیفی تک تک اجزاء تشکیل دهنده نمونه بر روی آنالیت مورد سنجش اطلاق می گردد.
در این صفحه تعداد 359 مقاله تخصصی درباره اثر ماتریکس یا اثر زمینه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اثر ماتریکس یا اثر زمینه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; BZD; benzodiazepine; IL; ionic liquid; ILA; butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; ILB; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; ILC; 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; ILD; 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluoroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; CS; calibration standard; CS-WS; calibration standard working solution; IS; internal standard; IS-WS; internal standard working solution; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; ME; matrix effect; MRM; multiple reaction monitoring; PKAN; pant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; AUC; area under the concentration-time curve; Cmax; maximum plasma concentration; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EMA; European Medicines Agency; ESI; electrospray ionization; H1, H2, H3, H4; the thiol metabolite isomers of clopidogrel; HPLC; hig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; CV; coefficient of variation; EMA; European Medicines Agency; ESI; electrospray ionization; HSCT; hematopoietic stem cell transplantation; IS; internal standard; LLOQ; lower limit of quantitation; MF; matrix effect; RID; refractive index detector; r.t.; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; ACN; acetonitrile; allo-THE; 5α-tetrahydrocortisone, allo-tetrahydrocortisone; alloTHF; 5α-tetrahydrocortisol, allo-tetrahydrocortisol; AME; apparent mineralocorticoid excess; DCM; dichloromethane; E; cortisone; EMA; European Medicines Agency; F; cortis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; Nanoflow liquid chromatography; Mass spectrometry high resolution; Matrix effect; Pesticides; Environmental contaminants; Drugs of abuse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; OA; osteoarthritis; 2-DE; two-dimensional electrophoresis; SELDI-TOF-MS; surface enhanced laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption/ ionization-time of flight; K&L; Kellgren and Lawrence; HV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; ACN; acetonitrile; AD; applied dose; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; De; dermis; Ep; epidermis; ER; extraction recovery; ESI; electrospray ionization; FA; formic acid; IS; internal standard; LC; liquid chromatography; LLOQ; lower limit of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; UHPLC-MS/MS; ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry; QC; quality control; MRM; multiple reaction monitoring; ME; matrix effect; TIC; total ion chromatogram; ESI; electrospray ionisation; IS; internal standard; Vancomycin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; CHO-PTX; paclitaxel-2′-carbonyl-cholesterol; DTX; docetaxel; IS; internal standard; ESI; electrospray ionization; MRM; multiple reaction monitoring; MTBE; methyl tert-butyl ether; LC-APCI-MS/MS; liquid chromatography atmospheric-pressure chemical ioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; Ion suppression; Matrix effect; Phytohormones; Tandem mass spectrometry; Ultrapure water; amu; Arbitrary Mass Units; ESI; Electrospray Ionization; GA; Gibberellin; GC; Gas Chromatography; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IS; Internal Standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; OS; oxidative stress; OI; oxidative injury; IsoPs; isoprostanes; AA; arachidonic acid; NeuroPs; neuroprostanes; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentanoic acid; Dihomo-IsoPs; dihomo-isoprostanes; AdA; adrenic acid; EIA; enzyme immunoassay; GC-MS; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثر ماتریکس یا اثر زمینه; Flos Lonicerae Japonicae-Fructus Forsythiae herb couple; Multi-compounds; Matrix effect; Dilution technology; Liquid-liquid extraction; Pharmacokinetics;