مسیرهای متابولیک

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره مسیرهای متابولیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مسیرهای متابولیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; ANOVA; analysis of variance; CS; cobblestone; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Gene and Genomes; MP; microplastics; NMDS; non-metric multidimensional scaling; OTUs; operational taxonomic units; PE; linear low-density polyethylene; PP; polypropylene; STAMP; Sta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; PAHs; Carcinogenesis mechanisms; Metabolic pathways; Metabolomics techniques; Human exposure biomarkers; Multivariate statistical analysis; Animal models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; DNA; deoxyribonucleic acid; ω3 LC; PUFA omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids; TNT; trinitrotoluene; DBTL; design/build/test/learn; TAG; triacylglycerol; ZFN; zinc finger nuclease; TALEN; transcription activator-like effector nucleases; RNA; rib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; GS; Gynura segetum; PAs; Pyrrolizidine alkaloids; HSOS; hepatic sinusoidal obstruction syndrome; UPLC-Q-TOF/MS; Ultraperformance Liquid Chromatography -Quadrupole-Time-of-Flight / Mass Spectrometry; PLS-DA; partial least squares discrimination analysis; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; Asthma; atopy; microbiome; corticosteroids; 16S ribosomal RNA; bacteria; TH2 inflammation; three-gene mean; metabolic pathways; short-chain fatty acids; AA; Atopic asthmatic subject; ANA; Atopic nonasthmatic subject; BB; Bronchial brushing; HC; Healthy co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; Adipogenesis; Obesity; Metabolomics; Metabolic pathways; Phosphatidylcholines; Fatty acids; Glycerophospholipids; Branched chain amino acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; H. pylori; Common proteins; Metabolic pathways; Network analysis; Druggability; Therapeutic targets; CAI; Codon adaptation index; CELLO; subCELlular LOcalization predictor; COGdb; Cluster of orthologous groups database; CP; chokepoint proteins; DEG; Datab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; 1,2-Propanediol metabolism; Aerobic stability of silage; Anti-freeze; Cobalamin; Lactobacillus buchneri; Lactobacillus diolivorans; Lactobacillus reuteri; Lactic acid bacteria; Metabolic pathways; Potential application of microorganisms; Propionic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; δ15NAA; nitrogen isotopic composition of amino acids; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; Isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مسیرهای متابولیک; ACO; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase; AMP; adenosine 5′-monophosphate; bp; base pair; CW; cell wall; cv; cultivar; DEGs; differentially expressed genes; d; days after 100% cap fall; FDR; false discovery rate; IAA; indole-3-acetic acid; IAMT; i