برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط

در این صفحه تعداد 245 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Industrial gas supply chain; Supply chain analytics; Mixed-integer programming; Rolling horizon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Mixed-integer programming; Edible oil supply chain; Closed loop supply chain network design; Robust possibilistic programming; Stochastic programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Mixed-integer programming; Dynamic programming; Cutting planes; Valid inequalities; Partial objective cuts; (l, S) inequalities; Polyhedral study; Branch-and-cut; Multi-item; Capacitated lot-sizing; Production planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; model predictive control; power distribution system reconfiguration; mixed-integer programming; real-life case study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; feature based parameter tunning; mixed-integer programming; data mining; regression algorithms; coin-or branch; cut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Single-machine batch scheduling; Time-of-use tariffs; Bi-criteria optimization; Mixed-integer programming; Heuristic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Variable evacuation guidance; Pedestrian simulation; Congestion; Guidance compliance; Dynamic network; Mixed-integer programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Maritime container port management; Multi-terminal optimization; Mixed-integer programming; Structural decomposition; Mixed-integer programming based heuristic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; AHP; analytical hierarchy process; B2B; business-to-business; BFI; best fit index; BMP; best-matching protocol; DP; dynamic programming; EVM; economic value of a match; LP; linear programming; MIP; Mixed-integer programming; MP; Mathematical programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Multi-project staffing; Multi-skilled workers; Team size; Social loafing; Mixed-integer programming; Multi-pass heuristics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Airport operations; Aircraft scheduling problem; Discrete optimization; Mixed-integer programming; Dynamic programming; Rolling planning horizon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط; Integrated planning; Supply-production planning; Vehicle routing; Just-in-time; Mixed-integer programming;