آشنایی با موضوع

مورفوژنز(به انگلیسی: Morphogenesis)عبارتند از روند توسعه شکل که توسط محاسبات در دسترس می‌گردد. در حالی که این مفهوم در بسیاری از مناطق قابل اجرا است، از اصطلاح "ریخت شناسی دیجیتال" در درجه اول مورد معماری استفاده می‌گردد. در معماری ریخت شناسی دیجیتال گروهی از روش ها است که رسانه دیجیتال رابه خدمت می گیرد برای شکل دهی و نه برای نمایش. محیط های مورفوژنز با توجه به مجموعه عوامل و شرایط محیطی و نقش فرآیند های غالب ژئومورفولوژیکی سیستم های لندفرم ساز را تشکیل داده، که در مکان ها و زمان های مختلف بسیار متنوع و متغیر عمل می کنند. این محیط ها با توجه به شاخص های متغیر مکانی و زمانی نوع خاصی از سیستم های شکل زایی را در چرخه عمل خود پذیرا می شوند. فراوانی، تنوع، اندازه و پیچیدگی لندفرم ها به دوره زمانی فعالیت سیستم های یاد شده بستگی داشته و همچنین متناسب با تداوم و پایداری محیط های مورفوژنز آنهاست. تغییرات دینامیکی محیط های مورفوژنز شرایط و مجموعه ای از فرآیند های جدید شکل زایی را موجب شده و چهره های خاصی از چشم انداز لندفرم ها را بوجود می آورند. یک فرایند زیستی که در آن جاندار به خود چهره می‌گیرد و ریخت جاندار در آن پدید می‌آید. به عبارت ساده تر به معنای قابلیت زیست‌شناختی یک موجود زنده در پروراندن شکل ظاهری خود است. این فرایند، در کنار فرایندهای رشد یاخته و دگرگونی یاخته یکی از سه بخش پایه‌ای زیست‌شناسی رشد می‌باشد. در گیاهان آوندی یاخته های ویژه ای با توانایی تکثیر زیاد در مناطق خاصی وجود دارد که بافت های مریستمی را تشکیل می دهند. سلول های مریستمی با تقسیمات خود سلول های بافت زا را تشکیل میدهند (برنا بابازاده: مانند سلول های بنیادی مغز و استخوان جانوران). در اثر تغییرات و تحولاتی که در این سلول ها رخ میدهد اندام های مختلف گیاه تشکیل میشود که به این پدیده اندام زایی یا ارگانوژنز میگویند. در ریخت زایی یا مورفوژنز چگونگی شکل گیری و عوامل موثر در آن در نظر گرفته میشود( که بیان ژن های آن سلول ها در انجام این مهم دخالت دارند. )

در این صفحه تعداد 516 مقاله تخصصی درباره مورفوژنز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مورفوژنز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مورفوژنز; Biomineralization; Biosilica; Morphogenesis; Long-chain polyamines; Organic matrix; Self-assembly; AFSC; ammonium fluoride soluble components; DAP; 1,3-diaminopropane; DLA; diffusion-limited aggregation; LCPA; long-chain polyamines; NPI; N-methylated prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مورفوژنز; Bioelectricity; Ion channels; Regeneration; Morphogenesis; Embryogenesis; Patterning; Primitive cognition; Dynamical system theory; Bayesian inference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مورفوژنز; engineering and architectural shaping; geometry; morphogenesis; self-organization; computer modeling; spatial partitioning; innovative architecture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مورفوژنز; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; Cry2; Cryptochrome 2; ECM; extracellular matrix; FAK; focal adhesion kinase; FRET; fluorescence resonance energy transfer; MRTF; myocardin-related transcription factor; SRF; serum response factor; TAZ; transcrip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مورفوژنز; kidney; morphogenesis; NFAT transcription factors; etiology; organogenesisDox, doxycycline; E, embryonic day; MCDK, multicystic dysplastic kidney; MM, metanephric mesenchyme; NFAT, nuclear factor of activated T cells; P, postnatal day; rtTA, reverse tetra