تقطیر چند مرحله ای

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره تقطیر چند مرحله ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تقطیر چند مرحله ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; Multi-effect distillation; Sustainable desalination; Renewable energy; Thermocline energy; Universal performance ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; AC; acidification; AD; abiotic depletion; AE; annual equivalent; CML2; database that contains characterization factors for life cycle impact assessment; CO; crude oil; CSI; composite sustainability index; DP; desalination plant; ELCD; European Reference L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; CFD; computational fluid dynamic; LT-MED; low temperature multi-effect distillation; MED; multi-effect distillation; UDF; user defined function; VOF; volume of fluid; Flash recovery system; LT-MED plant; Flashing tank optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; Ammonia-water absorption refrigeration; Multi-effect distillation; Integrated refrigeration and desalination system; Water desalination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; CLPRO; Closed-Loop Pressure Retarded Osmosis; MED; Multi-Effect Distillation; RO; Reverse Osmosis; PRO; Pressure Retarded Osmosis; RED; Reverse Electrodialysis; DS; Draw Solution; FS; Feed Solution; CP; Concentration Polarization; DSPRO; Dual Stage Pressu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; MD; Membrane distillation; MED; Multi-effect distillation; ZLD; Zero liquid discharge; PTFE; Polytetrafluoroethylene; PVDF; Polyvinylidene fluoride; AGMD; Air gap membrane distillation; SGMD; Sweep gas membrane distillation; HFP; Hexafluoropropylene; PES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; Solar energy; Membrane distillation; Photovoltaic; Thermal collector; Portable; Hybrid system; SPMD; solar-powered membrane distillation; PV; photovoltaic; MSF; multi-stage flash; MED; multi-effect distillation; RO; reverse osmosis; VCD; vapor compression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; ADWEA; Abu Dhabi Water and Electricity Authority; ADWEC; Abu Dhabi Water and Electricity Company; ANS; American Nuclear Society; BWR; Boiling Water Reactors; CCGT; Combined Cycle Gas Turbine; CSIS; Center for Strategic and International Studies; CSP; Conc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; PCM; Phase Change Materials; ECM; Energy Storage Material; DEAHP; Double Effect Absorption Heat Pump; MED; Multi-Effect Distillation; LTC; Low Temperature solar Collectors; COP; Coefficient of Performance; PR; Performance Ratio; AHP; Absorption Heat Pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; CCPP; Combined Cycle Power Plant; DAF; dissolved air floatation; DMF; dual media filtration; FGD; flue gas desulfurization; GOR; gain output ratio (kg distillate/kg steam); GT; gas turbine; HRSG; heat recovery steam generator; IP; intermediate pressure (w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقطیر چند مرحله ای; Polymer film heat transfer elements; Polymer heat transfer elements; Wettability of polymer film; Multi-effect distillation; Vapour compression distillation; Polyolefin film; Fluoro-polymer film; Reinforced concrete vacuum vessel; Polymers: PP; poly-propy