مدل سازی چند بعدی

در این صفحه تعداد 201 مقاله تخصصی درباره مدل سازی چند بعدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی چند بعدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; CP; Core protein; ECM; Extracellular matrix; (e)WLC; (extensible) worm-like chain; GAG; Glycosaminoglycan; PG; Proteoglycan; IFM; Interfibrillar matrix; SDF; Small diameter fibril; TC; Tropocollagen; Multi-scale modeling; Soft fibrous tissues; Fatigue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Multi-scale modeling; Sub-exponential growth; Plague epidemic; 1905 Bombay plague; Mathematical modeling; Disease transmission dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Biomass; Sustainability; Catalysis; Multifunctional; Catalyst design; 1,2-PDO; 1,2-propanediol; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; 2-MF; 2-methylfuran; ALD; atomic layer deposition; A&AEM; alkali & alkaline earth metals, ATR-FTIR, attenuated total reflectance-Four
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Rubber; Multi-scale modeling; Finite element analysis; Constitutive equation; Nanomechanics; Multi-physics; Renormalization; Non-equilibrium thermodynamics; Attractive energy; Internal variable; Dipole-dipole interaction; Steric interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Multi-scale modeling; Degradation; Cellular automata (CA); Kinetic Monte Carlo (KMC); MS-CMCA (Multi Scale Cellular Monte Carlo Automata method);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Multi-scale modeling; Quantum-mechanics; Density functional theory; ab initio thermodynamics; Reactive molecular dynamics; XPS; Near ambient-pressure XPS; Core-level shifts; TPD; Catalysis; Electrocatalysis; Platinum; Surface oxides; Nanoparticles; Steppe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; One-way coupling; Sub-model errors; Groundwater flow modeling; Multi-scale modeling; MODFLOW; Subsurface hydrology; Water resources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Multi-scale modeling; Kinetic Monte Carlo; First principles calculations; Quasichemical model for point defects; II-VI semiconductors; Defects in crystals; Solar cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Relaxed micromorphic model; Band gaps; Generalized continuum models; Long wavelength limit; Macroscopic consistency; Cauchy continuum; Homogenization; Multi-scale modeling; Parameter identification; Non-redundant model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; CLD; chain length distribution; CFD; computational fluid dynamics; CRP; controlled radical polymerization (also known as RDRP); cmc; critical micelle concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Water-energy-food nexus; Modeling and optimization of multiple spatial and temporal scales; Life cycle optimization; Multi-scale modeling; Modeling of multiple stakeholders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Multi-scale modeling; Molecular dynamic; First-principles calculations; Clusters of point defects; III–V semiconductors; Defects in crystals
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی چند بعدی; Ankle-foot orthosis; Carbon fiber reinforced composite; Finite element analysis; Multi-scale modeling; Digital image correlation