تصویربرداری چند بعدی

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره تصویربرداری چند بعدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تصویربرداری چند بعدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چند بعدی; Machine vision; Computer vision; Multispectral imaging; 3D vision; Invertebrate detection; Insect detection; Integrated pest management; Precision agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چند بعدی; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چند بعدی; Quantification; Inhibition; Biopreservation; Mold growth; Mold colony size; Multispectral imaging; CDIM; Chemically Defined Interaction Medium; GUI; Graphical User Interface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چند بعدی; Multispectral imaging; Hyperspectral imaging; Apple; Bruise; Principal component analysis; Effective wavelengths
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصویربرداری چند بعدی; Islet; Transplantation; Diabetes; Angiogenesis; In vivo test; Alginate; Encapsulation; AECM; anterior eye chamber model; CITR; Collaborative Islet Transplant Registry; FVD; functional vascular density; HbOS; hemoglobin oxygen saturation; LSI; laser speck