بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده

در این صفحه تعداد 46 مقاله تخصصی درباره بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Neglected tropical disease; Snakebite envenoming; Snake antivenom; Snake venomics; Third-generation antivenomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Neglected tropical disease; Lymphatic filariasis; Macroparasite dynamics; Multi-model ensemble; Model calibration and validation; Control dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Visceral leishmaniasis; Kala-azar; Elimination; Mathematical modelling; Indoor residual spraying; Detection and treatment; Indian subcontinent; Neglected tropical disease; Sandfly; Transmission dynamics; Predictions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; PZQ; praziquantel; ART; artemether; NTD; neglected tropical disease; DALYs; disability adjusted life years; EPG; eggs per gram; WHO; World Health Organization; MDA; mass drug administration; MOHP; the Egyptian Ministry of Health and Population; UNDP; Unit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Drug repurposing; Target repurposing; Lead repurposing; Target class repurposing; Neglected tropical disease; Tropical disease; Piggy-back drug discovery; Drug repositioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Taenia solium; Asian vs Afro/American genotypes; Mitochondrial DNA; Nuclear DNA; Hermaphrodite; Outcrossing; Selfing; Neglected tropical disease; Neglected zoonotic disease; Madagascar;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; ANS; anilinonaphthalene-8-sulfonate; BS3; bis(sulfosuccinimidyl)suberate; CPZ; chlorpromazine; PZQ; praziquantel; rmsd; root mean square deviation; SmCaM1; one of the two calmodulins from S. mansoni; SmCaM2; one of the two calmodulins from S. mansoni; TFP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; ACE; abundance-based coverage estimators index; ANLA; acronym in Spanish for National Agency of Environmental Permission; BCEI; acronym in Spanish for Biology and Control of Infectious Diseases research group of the Universidad de Antioquia; CNSG; Acronym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Natural product analogues; Drug design; Isoxazole; Trypanosoma cruzi; Leishmania amazonensis; Trypanothione reductase; %GI; percentage of growth inhibition; AB; amphotericin B; BZN; benznidazol; logP; partition coefficient octanol/water; MW; microwave; ND
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Achatina fulica; Angiostrongylose; angiostrongyloloïdose; Angiostrongylus cantonensis; hyperésinophilie; maladie tropicale négligée; méningite à éosinophiles; Achatina fulica; Angiostrongyliasis; Angiostrongylus cantonensis; eosinophilia; neglected
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Neglected tropical disease; Trypanosoma brucei; Methionine aminopeptidase 1; Metal-dependent substrate preferences; Methionine aminopeptidase assaysTbMetAP1, type 1 methionine aminopeptidase from Trypanosoma brucei; MetAP, methionine aminopeptidase; HAT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده; Helminthiasis; Soil transmitted helminth infection; Mass drug administration; Neglected tropical disease; Parasitemia;