عوامل عصبی

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره عوامل عصبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل عصبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; AChE; acetylcholinesterase; BuChE; butyrylcholinesterase; CaE; carboxylesterase; DPM; disintegrations per minute; CBDP; cresylbenzodioxaphosphorin oxide; TCA; trichloroacetic acid; NMR; nuclear magnetic resonance; Carboxylesterase; Soman; Nerve agents; An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; ACh; Acetylcholine; A-P; Anterior-posterior; AChE; Acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Akt; Serine/threonine kinase; ALA; Aplpha linoleic acid; AM; Amygdala; AMPA; α-Amino- 3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AP-7; 2-amino-7-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; Acetylcholinesterase; Oxime; Benzhydroxamic acid; 4-Pyridine hydroxamic acid; 2-Pyridine aldoxime methyl chloride; Organophosphates; Sarin; Cyclosarin; Soman; VX; Bifunctional; Small molecule; Scavengers; Nerve agents; Detoxification; Rat; Guinea pig; ACh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; Oximes; α-Nucleophiles; Nerve agents; Pesticides; Organophosphorus compounds; Micelles; Functionalized surfactants; Micellar effects; Decontamination; Chemical warfare agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; AChE, acetylcholinesterase; 2-PAM, 2-(hydroxyiminomethyl)-1-methylpyridinium chloride; OP, organophosphorus; NA, nerve agentAcetylcholinesterase; 2-(Hydroxyimino)-N-(pyridin-3-yl)acetamide; Isonicotinamide; Organophosphorus; Nerve agents
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; AChE; acetylcholinesterase; CNS; central nervous system; NA; nerve agents; DTNB; 5′,5′-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); EEG; electroencephalogram; Iso-OMPA; tetra monoisopropyl pyrophosphortetramide; LD50; 50% lethal dose; NMDA; N-methyl-d-aspartate; 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل عصبی; ChE; cholinesterase; AChE; acetylcholinesterase; BChE; butyrylcholineserase; OP; organophosphate; CHO; Chinese Hamster Ovary; DMSO; dimethyl sulfoxide; 2-PAM; pralidoxime; ATC; acetylthiocholine iodide; BTC; butyrylthiocholine iodide; PDB; Protein Data Ba