توسعه محصول جدید

در این صفحه تعداد 259 مقاله تخصصی درباره توسعه محصول جدید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده توسعه محصول جدید
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; Customer satisfaction; Kano model; New product development; E-learning; Student satisfaction; Course design
مقالات ISI توسعه محصول جدید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; O32 (primary); O31; L62 and R41 (secondary); Driverless cars; R&D; Technology adoption; Trust in technology; New product development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; Integrated Product Development; New Product Development; Concurrent Engineering; Design for Manufacturing; Engineering Design; Literature Review; Process Modelling; Clustering Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; Ambidexterity; Exploration; Exploitation; Tensions; Paradox; Portfolio Selection; Decision-Making; Performance Control; New Product Development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; Strategic orientation; Market orientation; Entrepreneurial orientation; Networking capability; Networking ability; New product development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; Organizational culture; New product development; Product safety; Innovation; Concurrent Engineering; Design-for-Safety; Performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه محصول جدید; Electronic product technology development; Life-cycle stage of product technology; Multi-objective genetic algorithm; New product development