حداقل مربعات غیر خطی

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره حداقل مربعات غیر خطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حداقل مربعات غیر خطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; Numerical inverse displacement problem; Dual Euler-Rodrigues parameters; Dual quaternions; Overdetermined system of nonlinear equation; Nonlinear least squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; primary; 60G70; secondary; 62G32; Generalized Pareto distribution; Peaks over threshold; Maximum likelihood estimator; Nonlinear least squares; Hill estimator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; Physics-based model; Reduced-order model; Extend state of charge range; Parameter identification; Fisher information matrix; Nonlinear least squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; ITC, isothermal titration calorimetry; LS, least squares; NLS, nonlinear least squares; SE, standard error; RSE, relative standard error; SD, standard derviation; MC, Monte CarloITC; Experiment design; Data analysis; Nonlinear least squares; Statistical e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; Model uncertainty; Modeling frameworks; Component-based modeling; Optimization; Inverse problems; Nonlinear least squares; Parameter estimation; Longitudinal river elevation profiles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; primary, 65-F15; secondary, 47-J10, 30-E05Linear, polynomial, nonlinear eigenvalue problems; Contour integration; Filter function; Rational approximation; Nonlinear least squares; Resolvent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات غیر خطی; 5c-HS; pentacoordinated high spin; 6c-LS; hexacoordinated low spin; AHb1; type 1 non-symbiotic hemoglobin; AHb2; type 2 non-symbiotic hemoglobin; COAHb1; CO complex of type 1 non-symbiotic hemoglobin; COAHb2; CO complex of type 2 non-symbiotic hemoglobin;