هسته پالپوس

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره هسته پالپوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هسته پالپوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; NP; Nucleus Pulposus; AF; Annulus Fibrosus; PBS; Phosphate Buffered Saline; J; Polar Moment of Inertia; h; Disc Height; σax; Applied Stress; K; Torsional Stiffness; U; Strain Energy; EH; Hysteresis Energy; G; Apparent Torsional Modulus; WLS; Weighted Lea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; NP; nucleus pulposus; AF; annulus fibrosus; CEP; cartilaginous endplate; ECM; extracellular matrix; PG; proteoglycan; CS/DS; chondroitin sulfate/dermatan sulfate; HIF; hypoxia Inducible Factor; HS; heparan Sulfate; HA; hyaluronic Acid; GlcAT-I; β-1,3-glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; AF; annulus fibrosus; CEP; cartilaginous endplate; Col2CreER; Cre-recombinase driven by the type II collagen promoter; DAPI, 4'; 6-diamidino-2-phenylindole; ECM; extracellular matrix; GP; growth plate; IR; infrared; IVD; intervertebral disc; LBP; low back
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; IL-1; βinterleukin (IL)-1β; IVDD; intervertebral disc degeneration; IVD; intervertebral disc; H2S; hydrogen sulfide; NP; nucleus pulposus; CBS; cystathionine β-synthase; CSE; cystathionine γ-lyase; ER; endoplasmic reticulum; siRNA; small interfering R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; Disc degeneration; Vertebra; Endplate; Intervertebral disc; Nucleus pulposus; Annulus fibrosus; Glycosaminoglycan; Disc space narrowing; Computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; LBP; low back pain; IVD; intervertebral disc; CEP; cartilaginous end plate; AF; annulus fibrosus; NP; nucleus pulposus; ECM; extracellular matrix; MSCs; mesenchymal stem cells; hMSCs; human mesenchymal stem cells; L-pNIPAM-co-DMAc; laponite® crosslinked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; Nucleus pulposus; Biomaterial; Stem cell; Gene therapy; BMPs; bone morphogenetic proteins; OP1; osteogenic protein 1; TIMP-1; tissue inhibitor of metalloproteinase; TGF; transforming growth factor; AAV; adeno-associated virus; hUCB-MSCs; human umbilical c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; Annulus fibrosus; Degenerative disc disease; Human spine; Intervertebral disc degeneration; Network pathway; Nucleus pulposus; Proteome mapping; Quantitative proteomics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; Self-assembling peptide hydrogel; Degenerative disc disease; Low back pain; Nucleus pulposus; Cell-based therapy; Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; Degeneration; Finite element model; Lower lumbar spines; AF; Annulus fibrosus; FEM; Finite element model; IVD; Intervertebral disk; NP; Nucleus pulposus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; 3D; three-dimensional; ACI; autologous chondrocyte implantation; ACS; absorbable collagen sponge; AM; amniotic membrane; ASI; alternating solution immersion; ASCs; adipose-derived stem cells; BBIM; bioactive bone-inducing material; BM; basement membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; Cytokine; Chemokine receptors; Intervertebral disc degeneration; Interleukin-1; IVD; intervertebral disc; ECM; extracellular matrix; MMP; matrix metalloproteinase; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif; IL-; interleukin-; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; IVD; intervertebral disc; NP; nucleus pulposus; SIRTs; Sirtuins; AGEs; advanced glycation end products; NMN; nicotinamide mononucleotide; SKQ1; Visomitin; MitoTEMPO; (2-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoethyl) triphenylphosphonium chlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; SS; silk sericin; PL; platelet lysate; PPP; platelet poor plasma; PRP; platelet rich plasma; IVD; invertebral disk; FBS; fetal bovine serum; CD; cellular doubling; NP; nucleus pulposus cells; MSC; adipose-derived mesenchymal stem/stromal cells; ROS; radic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته پالپوس; KLF5; Krüppel-like factor 5; ECM; extracellular matrix; NP; nucleus pulposus; IVD; intervertebral disc; Col2; type II collagen; SOX9; SRY-related high mobility group-box gene 9; IL-1β; interleukin-1β; TGF-β; transforming growth factor β; HDAC2; histo