نیتروژنومیکس

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره نیتروژنومیکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نیتروژنومیکس
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژنومیکس; GEO; NCBI Gene Expression Omnibus; GES; Gene Expression Signature; TCT; Tocotrienols; LB; Lactobacillus; AMF; Amorfrutin; I3C; Indole-3-carbinol; RSM; Rosemary; CA; Carnosic Acid; WFNA; Withaferin A; SFN; Sulforaphane; RVT; Resveratrol; TRVT; Transresvera
مقالات ISI نیتروژنومیکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژنومیکس; BMI; Body mass index; TFA; Dietary total fatty acids; SFA; Saturated fatty acids; PUFA; Polyunsaturated fatty acids; MUFA; Monounsaturated fatty acids; FFQ; Food frequency questionnaire; SBP; Systolic blood pressure; DBP; Diastolic blood pressure; Leptin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژنومیکس; MACT; Bovine Mammary Alveolar Cells; MDBK; Madin-Darby Bovine Kidney cells; EGFP; enhanced green fluorescent protein; GRT; gene reporter technology; PPARβ/σ; Peroxisome Proliferator-activated Receptor beta/delta; TR; transfection reagent; Lipo3; Lipofec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژنومیکس; Pyridoxine; Comet assay; Micronucleus test; Fetal programming; Nutrigenomics; CBS; cystathionine synthase; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; MN; micronucleus; MN PCE; micronucleated polychromatic erythrocyte; PCE; polychromatic erythro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژنومیکس; Polyunsaturated fatty acids; DNA methylation; Nutrigenomics; FADS2; Dietary intakesALA, α-linolenic acid; ARA, arachidonic acid; DHA, docosahexaenoic acid; DPA, docosapentaenoic acid; EPA, eicosapentaenoic acid; FADS2, fatty acid desaturase 2; LA, linolei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژنومیکس; AC; acylcarnitines; CRP; C-reactive protein; DHA; docosahexaenoic; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EPA; eicosapentaenoic; FA; fatty acid; FC; fold change; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyPC; glycerophosphatidylcholine; HDL-C;