محتوای نفت

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره محتوای نفت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده محتوای نفت
مقالات ISI محتوای نفت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; Grape seeds; Grapevine varieties; Oil content; Fatty acid profiles; Effect of variety and year; FA; fatty acids; SFA; saturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; TFA; total fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; Cumin; Deficit irrigation; Essential oil yield; Oil content; Yields; IWUEsy; seed yield irrigation water use efficiency; IWUEesy; essential oil yield irrigation water use efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; ANN; artificial neural network; BY; biological yield; IL; average internodal length; LL; leaf length; MAE; mean absolute error; MLP; multi layered perception; MLR; multiple linear regressions; MSE; mean square error; NFU; number of flower per umbellet; NP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; High pressure homogenisation; Reduced-fat emulsion; Inulin; Oil content; ANOVA; one-way analysis of variance; BS; backscattering; Cmin; minimum critical concentration; Cp; specific heat capacity; d (0.5); average particle size; DP; degree of polymerisatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; A; acidity; D; diameter; DW; dry weight; DWSF; dry weight of a single fruit; EVOO; extra virgin olive oil; EC; electrolyte conductivity; FW; fresh weight; FWSF; fresh weight of a single fruit; FS; fruit size; FP; fruit production; H; height; HC; hierarchi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; FA; Fatty acid; FAD2; fatty acid dehydrogenase 2; FAE1; fatty acid elongase 1; Ri; RNA interference; WT; wild type; Fatty acid dehydrogenase 2; Fatty acid elongase 1; Fatty acid profiles; Oleic acid; Oil content; Brassica napus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای نفت; MABC; marker-assisted backcrossing; MAS; marker-assisted selection; ILs; introgression lines; CVD; cardiovascular diseases; LDL; low density lipoproteins; HDL; high density lipoproteins; FAD; fatty acid desaturase; CAPS; cleaved amplified polymorphic sequ