اولیگوساکارد

در این صفحه تعداد 450 مقاله تخصصی درباره اولیگوساکارد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اولیگوساکارد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; Uronic acid-containing polysaccharide; Glycosaminoglycan; Disaccharide; Oligosaccharide; Mass spectrometry; Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); Chondroitin sulfate (PubChem CID: 24766); Heparin (PubChem CID: 25244225); Hyaluronic acid (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; COSY; correlation spectroscopy; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; GC-FID; gas chromatography-flame ionisation detector; HMBC; heteronuclear multiple bond correlation; HPAEC; high-performance anion-exchange chromatography; HPLC; high-per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; Hyaluronan; Chondroitin sulfate; Oligosaccharide; Hyaluronidase; InhibitorHA, hyaluronan; ChS, chondroitin sulfate; GAG, glycosaminoglycan; PG, proteoglycan; BTH, bovine testicular hyaluronidase; Ch4S, chondroitin 4-sulfate; Ch6S, chondroitin 6-sulfate; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; mAb; monoclonal antibody; IgG; immunoglobulin G; HPAEC-PAD; high-pH anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection; HILIC-FD; hydrophilic-interaction chromatography with fluorescence detection; 2-AA; 2-aminobenzoic acid (anthranilic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; ZP, zona pellucida; NK, natural killer; SRS, species recognition system; EBP, egg binding protein; SLEX, sialyl-Lewisx; MS, mass spectrometry; HZA, hemizona assay; Cer, ceramideZona pellucida; Fertilization; Oligosaccharide; Acrosomal exocytosis; Species
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; Green alga; Sulfated heterorhamnan; Structural characteristics; Oligosaccharide; NMR; ES-CID MS/MS; Ammonium bicarbonate (PubChem CID: 14013); Barium rhodizonic acid (PubChem CID: 45048930); Deuterium oxide (PubChem CID: 24602); Dimethyl sulfoxide (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اولیگوساکارد; Gut microbes; Oligosaccharide; Prebiotics; Metabolic property; Short chain fatty acids; Amino acid-derived bacterial metabolites; FOS; fructooligosaccharide; GOS; galactooligosaccharide; XOS; xylooligosaccharide; SCFA; short-chain fatty acid; DP; degree o