سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Citizenship education; Democracy; Person-centered analysis; Political participation; Social studies; Teachers' beliefs; AIC; Akaike information criterion; AIC3; AIC with 3 as penalizing factor; BIC; Bayesian information criterion; CAIC; consistent AIC; CC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ERA; environmental risk assessment; EMA; European Medicines Agency; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; EU; European Union; API; active pharmaceutical ingredient; GMO; genetically modified organism; VMP; veterinary medicinal prod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; EC50; concentration of a drug which induces a response halfway between the baseline and maximum after a specified exposure time; LOEC; lowest observed effect concentration; NOEC; no observed effect concentration; OECD; Organisation for Economic Co-operati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; JMPR; Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues; LOQ; limit of quantification; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; ppm; parts per million; Livestock feeding; Pesticide residues; Milk; Mathematical sequence; Depuration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; PIC; Pacific Island Country; SPREP; Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme; Policy; Pacific Island countries; Air quality; Vehicle emissions; Waste burning; Pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; CIGAA; consortium for the investigation of genotoxicity of aromatic amines; GLP; good laboratory practice; KNIME; the Konstanz Information Miner; pAAs; primary aromatic amines; (Q)SAR; quantitative structure-activity relationship; SMARTS; SMiles ARbitrary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; AC; activated carbon; BAF; bioaccumulation factor; BSAF; biota-sediment accumulation factor; DO; dissolved oxygen; EPA; environmental protection agency; GSH; glutathione; HOC; hydrophobic organic compound; LDH; lactate dehydrogenase; LPO; lipid peroxidati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; COC; Cocaine; CODA; COmponent Detection Algorithm; DO; Dissolved oxygen; EMCDDA; European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction; FbF; Find by Formula; HRMS; High-resolution mass-spectrometry; HRT; Hydraulic residence time; LC; Liquid chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ECEC; Early childhood education and child care; CANSIM; Canadian Socio-Economic Information Management System; CCS; Canadian Cancer Society; CIHI; Canadian Institute for Health Information; GDP; Gross domestic product; OECD; Organisation for Economic Co-o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Acute inhalation studies; 3Rs; Evident toxicity; Fixed concentration procedure (FCP); Refinement; Regulatory toxicology; TG403; TG436; TG433; ATC; acute toxic class; CI; confidence interval; FCP; fixed concentration procedure; GHS; globally harmonised sys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Privacy by Design; Privacy; Practical implementation of Privacy by Design; Biometrics; e-health; Video-surveillance; Apps; applications; CCTV; closed circuit television; ECHR; European Convention of Human Rights; ECtHR; European Court of Human Rights; ECJ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; CPP; Critical peak pricing; CPR; Critical peak rebate; DP; Dynamic pricing; EU; European Union; GB; Great Britain; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; OLS; Ordinary Least Squares; PRISMA; Preferred Reporting Items for Systematic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Acute systemic toxicity; Alternative approaches; Non-animal methods; Regulatory requirements; LD50; LC50; In vitro; In silico; AEGL; Acute Exposure Guideline Level; CBER; FDA Center for Biologics Evaluation and Research; CDER; FDA Center for Drug Evaluati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Acute inhalation toxicity; In vitro; In silico; Ex vivo; Quantitative structure-activity relationships (QSAR); Adverse outcome pathway; Aggregate exposure pathway; Dosimetry; Integrated approach to testing and assessment (IATA); Risk assessment; ADME; abs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ADF; Augmented Dickey-Fuller; ARDL; Autoregressive Distributed Lag; DOLS; Industrial Production Index; DSM; Demand-Side Management; ECM; Error Correction Model; EU; European Union; FMOLS; Fully Modified Ordinary Least Squares; GDP; Gross Domestic Product;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ANSES; Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety); CRO; contract research organization; CV; coefficient of variation; DART; deve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion; AFND; allele frequency net database; ALT; alanine aminotransferase; AOP; adverse outcome pathway; AOP-KB; AOP knowledge base; AST; aspartate aminotransferase; BSEP; bile salt export protein; CAR; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; CCS; Carbon capture and storage; CDDA; Common Database on Designated Areas; CLC; Corine Land Cover; CSP; Concentrating solar power; CV; Coefficient of variation; ECF; European Climate Foundation; ECMWF; European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ER; Electrical Resistance; LSC; liquid scintillation counting; EFSA; European Food Safety Authority; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; SCCS; Scientific Committee on Consumer Safety; Dermal absorption; Dermatomed skin; Electrica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Microbial based cleaning products; MBCPs; Microbial cleaner; Probiotic cleaner; Risk assessment; Safety assessment; Risk management; Ecolabelling; BEUC; Bureau Européen des Unions de Consommateurs CCPSA; Canada Consumer Product Safety Act; CEPA; Canadian
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Fast pyrolysis; Catalytic hydrodeoxygenation (HDO); Catalytic fast hydropyrolysis; Bio-oil; Transportation fuel; AC; Activated carbon; ACI; Acid catalyzed reactions; ACP; Phosphorus activated carbon; BFB; Bubbling fluid bed; CAN; Carbonyl number; CFB; Cir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ANCOM; analysis of composition of microbiomes; BSH; bile salt hydrolase; GC; gas chromatography; DAG; diacylglycerine; GF; germ-free; IBD; inflammatory bowel disease; LC; liquid chromatography; LD; low dose; MOA; mode of action; MS; mass spectrometry; OEC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ADME; Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion; AOPs; adverse outcome pathways; AUC; Area under the Curve; AEs; assessment elements; AOs; assessment options; BMDL; benchmark dose lower bound; CAAT; Center for Alternatives to Animal Testing; Cefic-L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Ach/h; air changes per hour; AP; action package; B4; specific climatic zone in Spain; COP; coefficient of performance; CTE; Spanish technical building code; DHW; domestic hot water; DOE; Department of Environment; EEM; energy-efficient measure; EER; energ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; AD; Alzheimer disease; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion; AO; adverse outcome; AOP; adverse outcome pathway; AOP-KB; adverse outcome pathway knowledge base; BDNF; brain derived neurotrophic factor; B/H; Bradford-Hill; CI; complex I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ALA; Alpha lipoic acid OR α-lipoic acid; AUC; area under curve; BAB; blood aqueous barrier; CAGR; compound annual growth rate; CMC; critical micellar concentration; COX; cyclo-oxygenase; DDS; drug delivery systems; DEX; dexamethasone; HLB; hydrophilic li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ILSI-CCDB; International Life Sciences Institute Crop Composition Database; CSAFF; Center for Safety Assessment of Food and Feed; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; AOAC; Association of Analytical Communities; AACC; American Ass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; CFD; Computational Fluid Dynamical; MS; Molten Salts; TES-SG; Thermal Energy Storage system with integrated Steam Generator; PCS; Prova Colletori Solari; ENEA; Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; SG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; CAP; Compañía de Acero del Pacífico; CDEC; Centro de Despacho Económico de Carga (Center for Economic Load Dispatch); CER; Centro de Energias Renovables (Center of Renewable Energy); CF; Capacity Factor; CNE; Comisión Nacional de Energía (National E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Agricultural residues; Soil Organic Carbon; Bioenergy; Supply chain; Logistics; Power Production; Business As Usual or Base Case (scenario); BAU; Emerging economies of Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa; BRIICS; Carbon; C; Central ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Sustainability accounting; Sustainability performance measurement; Triple bottom line; Multi-criteria decision aid; ANEEL; national electric energy agency; BI; basic indicators; BSC; balanced scorecard; CI; composite indicators; CP; compromise programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Piperaceae; Piper vicosanum; Essential oil; Acute toxicity; Genotoxicity; Inflammation; OPV; essential oil from P. vicosanum leaves; GC; gas chromatograph; GC-MS; mass spectrometer detector; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Aspartame; Genotoxicity in vitro; Genotoxicity in vivo; CA; chromosomal aberrations; CBPI; cytokinesis-block proliferation index; EFSA; European Food Safety Authority; GLP; Good Laboratory Practice; ICH; International Conference on Harmonization of Tech
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Health care costs; Health services for the aged; Chronic disease; Health services accessibility; CI; confidence interval; CMC; chronic medical condition; MBS; Medicare Benefits Schedule; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; OOP; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; 2NF; 2-nitroflourene; AAI; air agar interface; AAN; 2-aminoanthracene; FI; fold increase; ICH; International Commission on Harmonization; ICR-191; 6-​chloro-​9-​[3-​(2-​chloroethylamino)​propylamino]​-​2-​methoxyacridine dihydrochloride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; AOP; advanced oxidation process; COD; chemical oxygen demand; CP; cyclophosphamide; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GC-MS; gas chromatography coupled to mass spectrometry; HC; hydrodynamic cavitation; HRT; hydraulic retention time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Disability; Impairment; Social capital; Self-rated health; Health inequalities; ABS; Australian Bureau of Statistics; CURF; Confidentialised Unit Record File; DSP; Disability Support Pension; GSS; General Social Survey; OECD; Organisation for Economic Co-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; AFD; Animal Feed Division; ANVISA; National Health Surveillance Agency; APHIS; Animal and Plant Health Inspection Service; APVMA; Australian Pesticide and Veterinary Medicine Authority; BIS; Bureau of Indian Standards; CCVB; Canadian Centre for Veterinary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; 2-AA; 2-aminoanthracene; 2-NF; 2-nitrofluorene; 9-AA; 9-aminoacridine; ARA; arachidonic acid; bw; body weight; CBPI; cytokinesis-blocked proliferation index; DHA; docosahexaenoic acid; DMSO; dimethyl sulfoxide; F1; first generation; FOB; functional observ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ACSA; Agricultural Chemical Safety Assessment of the ILSI HESI; ARA; Actual Regulatory Acceptance by regulatory authorities; CARACAL; Competent Authorities for REACH and GLP; CLP; classification and labelling process; CMR; Carcinogenic, Mutagenic and Repr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; 3Rs; reduce, refine, replace; A; apical; ABC; ATP-binding cassette; B; basal; BCF; bioconcentration factor; BTA; bi-directional transport assay; CETA; concentration equilibrated transport assay; Ci; Curie; Dpm; disintegrations per minute; Kow; octanol-w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Oil spill; Photooxidation; Sunlight; UV; Artificial lamp; AM; Air mass; ASTM; American society for testing and materials; CIE; International commission on illumination; HP Hg; High pressure mercury; IR; Infrared; LP Hg; Low pressure mercury; MP Hg; Medium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ADME/PK; absorption, distribution, metabolism, excretion, and pharmacokinetics; ATP; adenosine triphosphate; B; biocompatibility; BCS; Biopharmaceutics Classification System; CS; chitosan; CTX; ceftriaxone sodium; DCFA; 2′7′-dichlorofluorescein diacet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; EMA; European Medicines Agency; FDA; U.S. Food and Drug Administration; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; ICH; International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Us
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; ANF; Asia Nano Forum; ASEAN; Association of South East Asian Nations; CoE; Center of Excellence; DOST; Department of Science and Technology; EDB; Economic Development Board; EHS; Environmental health and safety; EU; European Union; ICON; Industry Consorti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; AAF; analgesics and anti-inflammatory; ABI; antibiotic; AF; assessment factor; AEMPS; Spanish Agency for Medicines and Medical Devices; API; active pharmaceutical ingredient; BBL; β-Blocker; CAS; chemical abstracts service; DDD; defined daily dose; DIU;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Genotoxicity; Cobalt compounds; Overall assessment; 2-AA; 2-aminoanthracene; 2NF; 2-nitrofluorene; 4-NOPD; nitro-o-phenylenediamine; 6 TG; 6-thioguanine; 8-OH-dG; 8-hydroxy-2-deoxyguanosine; 9AA; 9-aminoacridine; AAF; artificial alveolar fluid; B[a]P; be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه; Microalgae; Fermentation; Oleic-rich oil; Genotoxic; Mutagenic; Subchronic toxicity; 2-AA; 2-aminoanthracene; AAALAC; Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International; ANOVA; Analysis of Variance; AOAC; Association of A