رآکتور بسته بندی شده

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره رآکتور بسته بندی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رآکتور بسته بندی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; A-reactor; acidogenic reactor; AnSBR; anaerobic sequencing batch reactor; COD; chemical oxygen demand; CSTR; completely stirred tank reactor; HRT; hydraulic retention time; M-reactor; methanogenic reactor; NGS; next-generation sequencing; OLR; organic loa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; DBD; dielectric barrier discharge; VOC; volatile organic compounds; SS; stainless steel; HV; high voltage; MFC; mass flow controller; LV; low voltage; YSZ; yttria-stabilized zirconia; VITO; flemish institute for technological research; GC; gas chromatogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; AB; acetogenic bacteria; AD; anaerobic digestion; ADP; adenosine diphosphate; AFBR; anaerobic fluidized-bed reactor; ATP; adenosine triphosphate; BDS; Bio Digested Slurry; BOD; biological oxygen demand; Chl a; Chlorophyll a; Chl 700; Chlorophyll a P700, l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; AAP; agglomeration and attrition of particles; Ac; adsorption cycle; Apl.F; application formulated; APOC; analytical proof of concept; AR; air reactor; ARR; auto reduction reactor; BESs; bioelectrochemical systems; BFB; batch fluidized bed; BN; boron nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; Enzymatic transesterfication; Lard-based ascrobyl esters; Response surface methodology; Packed-bed reactor; Antioxidant activities; LBAEs; lard-based ascorbyl esters; PBR; packed-bed reactor; RSM; response surface methodology; CCD; central composite desig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; COS; chitooligosaccharides; paCOS; partially acetylated chitooligosaccharides; DD; deacetylation degree; DP; degree of polymerization; ESI; electrospray; GlcN; d-glucosamine; GlcNAc; N-acetyl-glucosamine; (GlcN)2; chitobiose; (GlcN)3; chitotriose; (GlcN)4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رآکتور بسته بندی شده; WGSR, water gas shift reaction; CCS, Carbon Capture and Storage; LHV, lower heating value; PFR, plug flow tubular reactor; CFD, computational fluid dynamicsWater–gas shift reaction; High CO2-content operating mixture; Hydrogen; Packed-bed reactor; Catalys