غیر فعال سازی Photodynamic

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره غیر فعال سازی Photodynamic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غیر فعال سازی Photodynamic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غیر فعال سازی Photodynamic; aBL; antimicrobial blue light; AgNPs; silver nanoparticles; AlPcCl; chloroaluminium phthalocyanine; AMP; ampicillin; AMPs; natural antimicrobial peptides; ATP; adenosine triphosphate; AgNPs; silver nanoparticles; AuNPs; gold nanoparticles; Au@Ag; coreshel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غیر فعال سازی Photodynamic; Carb; Carbopol 934P®; Hyp; hypericin; PAS; Photoacoustic Spectroscopy; PDI; photodynamic inactivation; PDT; photodynamic therapy; Polox; poloxamer 407; ROS; reactive oxygen species; TPA; Texture Profile Analysis; Biodegradable polymers; Hypericin; Photod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غیر فعال سازی Photodynamic; Porphyrin; Photosensitizer; Photodynamic inactivation; Disinfection; Nanomaterials; Self-cleaning materials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غیر فعال سازی Photodynamic; Light-activated; Synergy; Antibacterial; Photodynamic Inactivation; PDI; Antimicrobial Photodynamic Therapy; Curcumin; Fresh Produce; Wash Water Turmeric; Food Sanitation; Chlorine Alternative;