فیتواسترول

در این صفحه تعداد 103 مقاله تخصصی درباره فیتواسترول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیتواسترول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتواسترول; Phytosterol; Linoleic acid; Synthesis method; Phytosterol linoleic ester; Bioaccessibility; In vitro; PS; phytosterol; LA; linoleic acid; PLE; phytosterol linoleic ester; CR; conversion rate; LC; linoleyl chloride; SGF; simulated gastric fluid; SIF; simul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتواسترول; Animal fat; Adulteration; Phytosterol; Identification; LC/MS/MS; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; GC; gas chromatography; GC/MS/MS; gas chromatography-tandem mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatography; ELSD; evaporative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتواسترول; Phytosterol; Supercritical; Nanoparticles; Starch; Aerogel; SC-CO2; Supercritical carbon dioxide; NSA; nanoporous starch aerogel; RESS; rapid expansion of supercritical solution into air; RESSAS; rapid expansion of supercritical solution into aqueous solu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتواسترول; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CHD; coronary heart disease; FDA; United States Food and Drug Administration; FID; flame ionization detector; IS; internal standard; NIST; National Institute of Standards and Technology; PTFE; polytetraflu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتواسترول; Phytosterol; 4-Nitrophenol; Rat; Liver; Oxidative stressAKP, aryl hydrocarbon receptor; ALT, alkaline transaminase; AST, aspartate transaminase; CAT, catalase; GCLC, glutamate cysteine ligase catalytic subunit; GSH-PX, glutathione peroxidase; HEh, ematoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتواسترول; 5,6α-EC; 5α,6α-epoxy-cholestan-3β-ol; 5,6β-EC; 5β,6β-epoxy-cholestan-3β-ol; CT; cholestane-3β,5α,6β-triol; OCDO; 6-oxo-cholestan-3β,5α-diol; CDO-SG; 3β,5α-dihydroxycholestan-6β-yl-S-glutathione; Dendrogenin A (DDA); 5α-hydroxy-6β[2-(1H-i