دیواره سلول گیاهی

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره دیواره سلول گیاهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیواره سلول گیاهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Chiral liquid crystals; Liquid crystal shape equation; Helicoidal plywoods; Nano-structured free surfaces; Diffraction grating; Structural color; Anisotropic surface tension; Plant cell wall; Anchoring energy; Capillary pressure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; CEP; commercial enzyme product; CMcellulase; carboxymethylcellulase; DM; dry matter; M; molar concentration; NDF; neutral detergent fibre; RF; rumen fluid; E; enzyme; VFA; volatile fatty acids; Rumen; Xylanases; Cellulases; Plant cell wall; Enzymes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (ecto-NTPDase/apyrase EC3.6.1.15); Extracellular defense; Mycosphaerella pinodes; Plant cell wall; Suppressor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Bacillus halodurans; Cellulases; Cellulose hydrolysis; Degradation of cellulose; Endo-1; 4-β-glucanases; Expression analysis; Heterologous expression; In silico protein characterization; IPTG; pET expression system; Plant cell wall;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Carbohydrate Binding Module; Clostridium thermocellum; Rhamnogalacturonan I; Rhamnogalacturonan lyase; Protein-oligomerisation; Isothermal titration calorimetry (ITC); PCW; Plant cell wall; CBM; Carbohydrate Binding Module; RG I; Rhamnogalacturonan I; RG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Fluorescent labeling; Glycosyltransferase; Pectin; Plant cell wall; Rhamnogalacturonan I; Rhamnosyltransferase; ER; endoplasmic reticulum; PA-RG; pyridylaminated rhamnogalacturonan I-backbone oligosaccharide; RG; rhamnogalacturonan; RRT; rhamnogalacturona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; AG; arabinogalactan; AIR; alcohol-insoluble residue; Ara; arabinose; Ara(f); arabinose (furanose); CrC; crystalline cellulose; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Fuc; fucose; Gal; galactose; GalA; galacturonic acid; Glc; glucose; GlcA; glucuronic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Ascorbate; Dehydroascorbic acid; Diketogulonate; Apoplast; Peroxidase; Hydrogen peroxide; Hydroxyl radical; Plant cell wall; AAO; ascorbate oxidase; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid; DHA; dehydroascorbate; DKG; 2,3-diketo-l-gu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; PCA; principal component analysis; PC; principal component; PLS; partial least squares; RMSECV; root-mean-square error of cross-validation; RMSEC; root-mean-square-error of calibration; CWM; cell wall materi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Cell wall degrading enzymes; Phylloplane; Phytopathogenic fungi; Plant cell wall; TrichomesCWDE, cell wall degrading enzymes; ECM, extracellular matrix; HRGP, hydroxyproline-rich glycoproteins; OG, oligogalacturonides; PGIP, polygalacturonase inhibiting p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیواره سلول گیاهی; Glycoside hydrolase family 16; GH16; Transglycosylation; Plant cell wall; Tropaeolum majus; Xyloglucan endotransglycosylase; XETAA, amino acids; ACN, acetonitrile; α-MMP, α-methyl-d-mannopyranoside; ANTS, 1-aminonaphthalene-3,6,8-trisulfonate; ConA, Conca