آشنایی با موضوع

زمین‌ساخت صفحه‌ای یا کتونیک صفحه‌ای plate tectonics نظریه‌ای علمی است که حرکت در مقیاس بزرگ لیتوسفر (قشر زمین و بخش فوقانی جبه زمین) را توصیف می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که لیتوسفر از چندین صفحه عظیم تشکیل شده است. این صفحات قاره‌ها و کف دریاها را می‌سازند. این صفحات بر روی یک لایه زیرین چسبناک نیمه‌جامد به نام آستنوسفر قرار دارند. این نظریه بر اساس نظریه رانش قاره‌ای در نخستین دهه های قرن بیستم مطرح شد و پس از اثبات مفهوم گسترش بستر دریا در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ م توسط بسیاری از زمین شناسان پذیرفته شد. این صفحات نسبت یکدیگر در یکی از سه نوع "مرز صفحه‌ای" در حرکت هستند. مرزهای همگرا یا تصادمی، مرزهای واگرا یا مراکز انتشار، و مرزهای دگرگونی تدریجی. زلزله ها، فعالیت های آتشفشانی، کوه سازی و ایجاد حفره های اقیانوسی در امتداد مرزهای این صفحات رخ می دهد. سرعت نسبی حرکت این صفحات متفاوت است و از صفر تا 100 میلی متر در سال تغییر می‌کند. صفحات شکل دهنده پوسته زمین به‌طور کل از دو نوع سنگ کره های اقیانوسی و سنگ کره های قاره ای کلفت تر تشکیل می‌شوند که هر نوع پوسته های خاص خود را دارند. صفحات پوسته زمین به این دلیل قابلیت حرکتی دارند که سنگ کُره‌های پوشاننده سطح زمین دارای جِرم حجمی و نیروی بیشتری در مقایسه با لایه‌های زیرینِ خود به نام سست کُره هستند. از این دانش برای مطالعه نحوه رخداد زلزله، زمین شناسی مهندسی و مطالعه مخازن نفت و گاز استفاده می‌شود. مفهوم زمین ساخت همچنین برای گفتگو درباره حرکت آهسته صفحه ها به‌کار می‌رود، که در آن مورد به آن بیشتر زمین ساخت صفحه‌ای یا رانش قاره‌ای گفته می‌شود. زمین ساخت همچنین به مباحث زلزله، صفحات قاره‌ای و پدیده هایی از این دست می‌پردازد.
در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Biodiversity dynamics; Early Triassic warming; Geological classification; Plate tectonics; Toarcian;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Plate tectonics; Geodynamics; Gondwana; Rift-to-drift; Plate kinematics; Couette flow; Uncertainty; Velocity variations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Plate tectonics; Stagnant-lid tectonics; Mantle evolution; Martian meteorites; Lunar basalts; Oceanic basalts; Archean greenstones;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Plate tectonics; Subduction; Mantle convection; Lithosphere; Stress; Terrestrial planets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; subduction; Mongol-Okhotsk; mantle convection; plate tectonics; CitcomS; GPlates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Gondwana reconstruction; South Atlantic Ocean; Plate tectonics; Kaoko Belt; Dom Feliciano Belt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Thermal evolution; Plate tectonics; Mantle water cycle; Continental growth; Astrobiology; Biological weathering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; ultraslow spreading ridges; mantle convection; plate tectonics; seismic tomography; magmatism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Global carbon cycle; Plate tectonics; Orogenic and geosynclynal periods of orogenic cycle; Sedimentary carbonates; Burial organic carbon; “Greenhouse” and “icehouse” periods; Biodiversity.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Mesozoic granitoids in eastern China; Exotic origin of Chinese continental shelf; Trench jam; Transform plate boundary; Basal hydration weakening; Lithosphere thinning; Craton destruction; Mantle hydrous melting; Crustal melting; Plate tectonics; South Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Passive margins; Plate tectonics; Plate reconstructions; Australia–Antarctica; Zelandia; Trans-Antarctic Mountains
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; mantle composition; surface mobility; plate tectonics; stagnant-lid convection; terrestrial planet; shear-wave province;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمین ساخت صفحه‌ای، کتونیک صفحه‌ای; Cryogenian–Cambrian; Neoarchean–Paleoproterozoic; Plate tectonics; Rayleigh–Taylor instabilities; Stagnant lid; Subduction